Chcete seknúť s fajčením? Dnes je na to ideálna príležitosť

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s partnermi každý rok 31. mája pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku poukazujú na riziká pre zdravie človeka súvisiace s fajčením. Zároveň sa WHO obracia na politikov, aby zaviedli účinné opatrenia na znižovanie spotreby cigariet a ďalších tabakových výrobkov.

V roku 2017 téma Svetového dňa bez tabaku znie: „Tabak – hrozba pre rozvoj“.

WHO vyzvala krajiny sveta, aby stanovili priority a zrýchlili úsilie v boji proti tabakizmu v rámci akcií súvisiacich s Programom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

Rámcový dohovor WHO o kontrole fajčenia sa v roku 2011 stal Prvým svetovým nástrojom v boji proti tabakizmu a vtedy ho WHO predstavila pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. V súlade s Rámcovým dohovorom WHO o kontrole fajčenia majú jednotlivé štáty zaviesť do praxe systém opatrení na obmedzenie spotreby tabaku a tabakových výrobkov.

Každý rok na pasívne fajčenie zomiera na svete cez 600.000 ľudí. Fajčenie je jedným z najvážnejších rizikových faktorov chorobnosti na svete. Od roku 1987, keď WHO zaviedla Svetový deň bez tabaku, zápasí táto svetová organizácia proti fajčeniu. Požívanie tabakových výrobkov patrí medzi epidémie, ktorým sa dá predchádzať.

Nikotín je vysoko návyková látka. Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.

Cigaretový dym obsahuje približne 4000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály, čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie.

Na Slovensku sú nefajčiari chránení Zákonom o ochrane nefajčiarov.

Zdroj a foto: tasr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *