Deň Zeme si pripomenieme pestrým programom  

Deň Zeme je v súčasnosti najväčším environmentálnym hnutím na svete, ktoré si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa v meste pod Urpínom uskutoční viacero akcií, ktoré sú zamerané na čistenie a celkové skrášlenie konkrétnych lokalít. Upratovať sa bude v doline Rakytovského potoka, na evanjelickom cintoríne v starej Fončorde a na Severnej budú aktívni obyvatelia sadiť kríky a stromy. Najbližší víkendzároveň zavŕši štvrtá – posledná etapa podujatia Za krajšie mesto. Celomestské upratovanie bude tentokrát na Fončorde, v Podlaviciach, Skubíne a na Suchom vrchu.

DOLINA RAKYTOVSKÉHO POTOKA

V piatok, 21. apríla 2023 v čase od 9:00 do 14:00 h. spoločnosť DETOX a.s.  v spolupráci s banskobystrickou samosprávou odstráni nelegálnu skládku odpadu v doline Rakytovského potoka. Prizvané boli aj odborné organizácie pôsobiace v oblastiach životného prostredia v meste, ale aj samotní obyvatelia. Aktivita nadväzuje na minuloročné spolupráce, kedy sa podarilo odstrániť skládku v Podlaviciach, v Kostiviarskej i na Slnečných stráňach. Zároveň bolo dočistené okolie potokov Údurná a Tajovka. Podujatie vyvrcholí spoločným posedením pri guľáši. V prípade záujmu je možné svoju účasť nahlásiť na telefónnom čísle 0905 940 847.

EVANJELICKÝ CINTORÍN V STAREJ FONČORDE

V sobotu, 22. apríla sa uskutoční dobrovoľnícka brigáda za budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru na Okružnej ulici. Iniciátorom akcie je Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný, ktorý spoločne s členmi Evanjelického zboru a dobrovoľníkmi bude pokračovať v dočisťovaní a revitalizácii cintorína. Pomocnú ruku podajú aj obyvatelia Fončordy, ktorí skrášlia blízky les na Sadovej ulici.

SEVERNÁ

Deň Zeme oslávia aj obyvatelia Severnej, a to výsadbou nových stromov a kríkov. Ide o jeden z víťazných projektov v rámci Paricipatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica, ktorý získal najviac hlasov.

ZA KRAJŠIE MESTO

Celomestské podujatie, v rámci ktorého si môžu obyvatelia Banskej Bystrice upratať okolie svojich domov pokračuje treťou etapou. Vyčistiť verejné priestranstvá a medziblokovú zeleň od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním bude možné v dňoch 21. až 23. apríla tohto roka v mestskej časti Fončorda, Podlavice, Skubín a Suchý vrch. Mestský úrad zabezpečí do jednotlivých lokalít pristavenie veľkoobjemových kontajnerov. V prípade otázok je možné kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na telefónnom čísle: 048/4330 454, alebo e-mailom na: separovanyzber@banskabystrica.sk.

Deň Zeme so Slovenskou agentúrou životného prostredia

Tradične si Deň Zeme pripomenie aj Slovenská agentúra životného prostredia, a to viacerými na seba nadväzujúcimi aktivitami v Banskej Bystrici i v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Väčšina z nich sa uskutoční v spolupráci so žiakmi, dobrovoľníkmi a verejnosťou.

Deň Zeme si svet pripomína od roku 1970, iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Na existenciu Dňa Zeme každoročne reagujú aj zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) tradičnou jarnou brigádou s názvom Pozdrav Zemi. Vo štvrtok, 20. apríla, vyčistia a upravia exteriér areálu hlavného sídla na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Súčasťou aktivity bude aj založenie biodiverzitnej lúky, ako jeden z výstupov projektu Clima Best.

Naše Stredisko environmentálnej výchovy Dropie si Deň Zeme pripomenie 21. apríla troma rôznymi podujatiami. So žiakmi 9. ročníka pôjde o výstavbou hmyzieho hotela v areáli Základnej školy na Ulici práce v Komárne. V ten istý deň je pre deti zo Základnej školy Ferenca Móru v Zemianskej Olči určená aj aktivita z projektu Living Lab, ktorá je zameraná na pôdu poľnohospodárskej krajiny v CHVÚ Ostrovné lúky. Rovnako sa v ten deň Stredisko environmentálnej výchovy Dropie spolu s dobrovoľníkmi zapojí aj do čistenia nelegálnych skládok v CHVÚ Ostrovné lúky. Táto aktivita je súčasťou dobrovoľníckej kampane Upracme Slovensko. Zapojiť sa do jarnej brigády môže široká verejnosť, stačí sledovať FB stránku SEV Dropie.

Počas celého apríla zároveň prebieha vzdelávacia kampaň Zatoč s odpadom s aprílovou výzvou zameranou na možnosti, ako šetriť papier, a tým aj naše lesy. Žiaci všetkých typov škôl na Slovensku sa aj v apríli môžu zapojiť do výtvarnej súťaže Zelený svet na tému Voda je život. Súťaží sa o hodnotné ceny, športové veci, maliarske potreby, knižné publikácie a iné darčekové predmety. V tieto jarné dni vás spolu s Maxom vyzývame vyčistiť prírodu, vaše obľúbené prechádzkové miesto alebo okolie vášho domu. Viac informácií nájdete na www.sazp.sk, https://www.ewobox.sk/home alebo na https://dropie.sazp.sk/

Ďalšie podujatia

Deň Zeme v Slovenskom banskom múzeu, Banská Štiavnica

Srdečne pozývame do Kammerhofu – dolné nádvorie už 21. apríla 2023 od 9:30 hod.

Slovenské banské múzeum pozýva na podujatie pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré sa uskutoční v piatok 21. apríla 2023 od 9:30 hod. v dolnom nádvorí Kammerhofu.

Pozývame na otvorenie komunitnej a vzdelávacej záhrady, na ukážku a prezentáciu typov na udržateľné záhradníčenie (predstaví Ateliér Húština), či predstavenie možností na založenie kompostoviska, ktoré vám predvedie M. Veverka), či na burzu rastlín.

Čas čakanie na Deň zeme odporúčame si skrátiť zábavnou formou a to pomocou lúštenia kvízov spolu so Slovak EU Climate pact Ambassador:KVÍZ 1  KVÍZ 2

EKO-tvorivé dielne: NEKUPUJ, RECYKLUJ

Pondelok 24. apríla 2023 od 17:00 do 20:00, Nová Akropolis, o.z., Dolná 47Banská Bystrica
EKO-tvorivé dielne sú súčasťou „Týždňa pre Zem“, ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Spoločne si v priebehu večera vyrobíme dva produkty zo starších, už nepoužívaných záclon, návliečok, košieľ či tričiek, čím prispejeme k šetreniu životného prostredia.

Čo všetko budeme vyrábať:

  • Vrecúška vhodné na nákup a následné domáce skladovanie rozmanitých potravín (zelenina, ovocie, pečivo), aby sa nemuseli používať igelitové vrecká
  • Voskové obrúsky, majú mnohostranné využitie pri balení a uskladňovaní potravín, viac
SAŽP, Mesto Banská Bystrica, SBM, foto pixabay

Pozri tiež

Medzinárodné krňačkové preteky –  5. ročník o Veľkú cenu Jasnej

Dňa 24. februára 2024 sa uskutoční už 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *