Dôstojné bývanie pre všetkých, pomoc Ukrajine aj medzinárodná konferencia s účasťou prezidentky

V roku 2022 sa Centru komunitného organizovania podarilo spustiť veľkú regionálnu kampaň za dôstojné bývanie pre všetkých, ale aj zorganizovať deviaty ročník medzinárodnej konferenciu Human Forum, na ktorej vystúpila prezidentka Zuzana Čaputová aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Centrum komunitného organizovania (CKO) je etablované občianske združenie s vyše 20-ročnou históriou a širokým zameraním. Misiou centra je podporovať aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha obhajovať ich záujmy a vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi verejnosťou, samosprávou a podnikateľským sektorom, s cieľom rozvoja komunít.

„Povedané inými slovami, v CKO sa snažíme pomáhať budovať aktívnejšiu, otvorenejšiu, demokratickejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť na Slovensku práve tým, že podporujeme aktívnu participáciu občanov a občianok na procese verejného rozhodovania,”

povedal výkonný riaditeľ organizácie Maroš Chmelík.

V ročnom zhodnotení práce sa uvádza, že Centrum komunitného organizovania bolo aj iniciátorom siete pomoci pre Ukrajinu v Banskobystrickom kraji, vo svojom vzdelávacom programe Školy za demokraciu pracuje so 40-timi školami v regióne, spoluorganizovalo akcie ako Týždeň občianskej participácie, Deň sídliska či Dišputy, ale aj predvolebné debaty v Banskej Bystrici a Zvolene, kde prevádzkuje Občianske centrum OKO.

Organizácia sa tiež venuje boju proti extrémizmu a radikalizácii. Cez platformu Nie v našom meste sa jej podarilo zmapovať potreby mimovládnych organizácií v téme prevencie radikalizácie na Slovensku.

Naprávame s vami Slovensko

Centrum komunitného organizovania sa venuje množstvu prospešných aktivít, ktoré posilňujú demokraciu na Slovensku a pomáhajú naprávať to, čo komunity, kde CKO pôsobí, potrebujú. Organizácia spolupracuje s množstvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ale aj s množstvom komunitných lídrov a líderiek. Mnohé aktivity sa podarilo uskutočniť hlavne vďaka dobrým ľuďom, ktorí organizáciu podporujú svojou dobročinnosťou, znalosťami, mentálne ale aj finančne.

Centrum komunitného organizovania môžete podporiť aj vy svojimi 2% z dane. Informácie nájdete na stránke www.cko.sk.

Centrum komunitného organizovania, Martina Strmeňová

Pozri tiež

Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *