Edukačná kampaň o HIV pokračuje na stredných školách

Edukačná kampaň, ktorá chce zlepšiť informovanosť o infekcii HIV medzi mladými ľuďmi, pokračuje na stredných školách diskusiami so študentmi. Kampaň odštartovala vlani v decembri a jej hlavným motívom je práca so skratkami, ktoré mladí bežne používajú pri on-line komunikácii alebo na sociálnych sieťach.

„Snažili sme sa zvoliť taký jazyk a formu, ktorou najviac oslovíme tínedžerov. Sám som ešte študentom a viem, že mladí ľudia chápu a prijímajú informácie inak. Na druhej strane ich spektrum záujmov je veľmi široké, a preto akékoľvek fakty či novinky musia byť podávané v stručnej a pútavej forme, aby tomu boli ochotní venovať pozornosť,“ hovorí Michal Skurák zo Slovenskej asociácie študentov medicíny, ktorý diskusie povedie.

Cieľom kampane HIV nie je AIDS je posilniť vedomosti a informovanosť.

„Výučbe o sexuálne prenosných infekciách a ochoreniach nie je stále na základných a stredných školách na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť. Pritom riziko infekcie HIV sa so stúpajúcim počtom novodiagnostikovaných osôb zvyšuje aj na Slovensku,“ vysvetlila docentka Danica Staneková, vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave.

O kampani boli informované všetky stredné školy. Edukačné materiály a metodický materiál sú v elektronickej verzii dostupné na webovej stránke hivniejeaids.sk. Diskusie si môžu školy bezplatne objednávať prostredníctvom mailu michal@hivniejeaids.sk. Kampaň realizuje Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov medicíny a farmaceutickou spoločnosťou Janssen.

Zdroj a foto: tasr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *