Elektroodpad – príliš vzácny odpad

Každé elektrozariadenie potrebuje k svojmu fungovaniu rôzne kovy, vrátane tých vzácnych. Výnimkou nie sú ani bežne používané smartfóny. Podľa údajov BBC z roku 2016 priemerný smartfón obsahuje okolo 0,034 g zlata, 0,34 g striebra, 0,015 g paládia a takmer jednu tisícinu gramu platiny. Z menej vzácnych kovov je to priemerne 25 g hliníka a 15 g medi. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa s elektroodpadom zaobchádzalo správne a vzácne materiály nekončili na skládkach alebo v spaľovniach.

Moderná výpočtová technika, ako sú počítače, tablety či smartfóny, zásadne uľahčuje život. Podobne ako móda však podlieha neustále sa meniacim trendom a relatívne častej výmene.  Tým dochádza k zaťaženiu životného prostredia a zvyšovaniu ekostopy každého jednotlivca. Odpad, ktorý takto vzniká sa nazýva elektroodpad a nakladanie s ním je zložitejšie ako s bežnými druhmi odpadov, pre obsah vzácnych kovov ale aj ťažkých kovov. Po čase sa zo zariadenia na skládke začnú uvoľňovať toxické látky ako arzén, berýlium, kadmium, nikel či olovo.

Z dlhodobého hľadiska je nutné podotknúť, že recyklácia elektroodpadu aj napriek svojej prospešnosti problém celkom nerieši, iba ho spomaľuje. Recyklácia je priemyselný proces, ktorý vedie k istej miere znečistenia životného prostredia. Vyžaduje si dopravu druhotných surovín do špecializovaných podnikov, ktoré ich separujú, čistia a ďalej spracúvajú do použiteľnej formy, pričom každý z týchto procesov sa nezaobíde bez spotreby energie a istého podielu novej suroviny. Zaujímavý je pritom fakt, že smartfón, ktorý sme zodpovedne používali 4 až 5 rokov, má oveľa nižší dopad na životné prostredie ako ten, ktorý bol za tú dobu minimálne raz predmetom  recyklačného procesu.

Vo februárovej výzve vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom preto verejnosť vyzývame zamyslieť sa nad tým, ako pristupujeme k elektronike, ktorú používame. Základným pilierom minimalizácie vzniku odpadu je šetrná a menšia spotreba. Pri elektronike to znamená plne využiť jej potenciál a snažiť sa naplniť jej životný cyklus. Nenakupovaním toho, čo nepotrebujeme, docielime nielen znižovanie množstva elektroodpadu, ale aj znižovanie nákladov na recykláciu vzniknutého odpadu či na ťažbu nových surovín. Predchádzame tým aj devastácii životného prostredia a zneužívaniu lacnej pracovnej sily v rozvojových krajinách. V neposlednom rade sa tento prístup prejaví aj v našej peňaženke. Pri všetkých druhoch odpadu však platí jedna univerzálna pravda: Najlepší odpad je ten, čo vôbec nevznikne.

Februárová výzva SAŽP prináša niekoľko tipov, ako šetriť mobil/smartfón a tiež čas:

  1. Zamyslite sa nad životným cyklom svojho smartfó Ako často si kupujete nový a prečo?
  2. Počas jedného týždňa si zapisujte zvyčajnú spotrebu batérie percentá dobitia.
  3. Počas ďalšieho týždňa vyskúšajte niekoľko nasledujúcich pravidiel na úsporu batérie:
  • Vypnúť funkcie, ktoré momentálne nepoužívate – Bluetooth, sledovanie polohy, dátové pripojenie a hlavne Wi-Fi ovplyvňujú spotrebu telefónu a väčšinu času nie sú potrebné.
  • Upraviť jas displeja – okrem batérie ocenia nižší jas displeja aj oč
  • Využívať iba aplikácie, ktoré potrebujete – niektoré aplikácie zbytočne zaberajú pamäť telefónu a spotrebúvajú batériu, aj keď ich nepoužívate, napr. aktualizácie a prístup k internetu, prebúdzanie telefónu z režimu spánku, posielanie notifikácii.
  • Nabíjať častejšie apo menších dávkach – čím je ,,depth of discharge” (hĺbka vybitia) nižšia, tým viac nabíjacích cyklov batéria vydrží.
  • Využiť čas iným spôsobom – vytýčiť si hranice a pravidlá používania. Najlepšie je netráviť čas denne zábavou so smartfónom (sociálne siete, prehrávanie videí, chat, videohovory) viac ako jednu hodinu.
  1. Porovnajte nabíjanie telefónu v prvom a druhom týždni. Koľko percent batérie sa Vám podarilo ušetriť zavedením týchto opatrení?

Svoje záznamy zdieľajte na stránke výzvy, kde nájdete aj informácie k zapojeniu:

https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/prilis-vzacny-odpad

Vyhodnotenie januárovej výzvy na tému „Obliekaj sa zodpovedne“ nájdete tu:

https://www.ewobox.sk/clanok/obliekaj-sa-zodpovedne

SAŽP (Pšenáková) foto: ilustračné

Pozri tiež

Majstrovstvá sveta v letnom biatlone aj s medzinárodnými televíznymi prenosmi

V dňoch 23. – 24.05. 2023 sa uskutočnila v Osrblí inšpekcia Medzinárodnej biatlonovej únie a zároveň aj inšpekcia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *