Evidencia vnadísk v mape poľovných revírov

Národné lesnícke centrum sprístupnilo evidenciu vnadísk v rámci informačného systému poľovníctva (ISP). Odborná aj laická verejnosť tak môže sledovať ako ich počet, tak aj umiestnenie v rámci poľovných revírov na Slovensku.

Poľovná plocha na Slovensku predstavuje takmer 4 a pol milióna hektárov. Až na 71 % je plánovaný chov diviačej zvery čo znamená, že je tu zo zákona možné zriadiť tzv. vnadisko. To môže užívateľ poľovného revíru zriadiť na každých, aj začatých 300 hektárov výmery poľovného revíru. Teoreticky je tak na Slovensku možné zriadiť až 10 800 vnadísk.

Aký je ich reálny počet, ako aj umiestnenie v rámci jednotlivých poľovných revírov, je možné overiť v rámci informačného systému poľovníctva, ktorý spravuje Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky. V sekcii „mapa“ si okrem iných funkcionalít a vektorových vrstiev môže užívateľ zapnúť zobrazenie vnadísk diviačej zvery.

Na záver je potrebné dodať, že vzhľadom na veľké množstvo údajov, ktoré musia užívatelia poľovných revírov zadať do ISP, nie je ešte proces editácie vnadísk ukončený. Taktiež je potrebné myslieť na to, že užívateľ poľovného revíru môže polohu aj počet vnadísk v priebehu poľovníckej sezóny meniť, takže aj proces aktualizácie vnadísk v ISP bude musieť prebiehať priebežne.

Webová aplikácia je dostupná na https://gis.nlcsk.org/islhp/#polovnictvo v sekcii mapa.

Zdroj a foto : Národné lesnícke centrum, Igor Viszlai
O nás: 
Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.
Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:
  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Pozri tiež

Stredoveké fresky na Gemeri ožívajú vďaka študentom umenia

Kostoly so značkou Európske dedičstvo sa stávajú miestom inšpirácie mladej generácie umelcov. V rámci projektu združenia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *