Green Group, jeden z najväčších recyklátorov v Európe, spúšťa ďalšiu investíciu na Slovensku

Green Group, jeden z najvýznamnejších recyklátorov plastov v Európe, oznamuje novú investíciu na Slovensku vo výške 12 miliónov eur. Nová investícia bude smerovať do modernizácie už existujúcej technológie na recyklovanie plastov, ktorej výstupom má byť tzv. rPET s celkovou kapacitou 8 000 ton ročne. Regranulát rPET je udržateľnou alternatívou na výrobu potravinových a nepotravinových plastových obalov, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s primárnou surovinou vyrobenou z ropy až o 60 %.

Nová investícia nasleduje po úvodnej finančnej operácii vo výške 13 miliónov eur v spoločnosti Ekolumi, ktorá sa v roku 2019 stala členom skupiny Green Group. Súčasne s oznámením novej investície a plánov  skupiny Green Group na území Slovenska, Ekolumi ukončuje proces zmeny značky a mena, premenovaním na Greentech Slovakia, čím bude vykonaný posledný krok v integrácii do  skupiny Green Tech. Green Tech je jedným z najvýznamnejších PET recyklátorov v Európe so spracovateľskou kapacitou 150 000 ton PET odpadu ročne, s recyklačnými prevádzkami v Rumunsku, na Slovensku a v Litve. Je tiež prvou recyklačnou spoločnosťou v Európe, certifikovanou renomovanou švajčiarskou organizáciou Gold Standard, ktorá vydáva certifikáty na zníženie emisií CO2 na dobrovoľnej báze, ktoré eliminujú uhlíkovú stopu.

„Nová investícia má posilniť postavenie Greentech Slovakia v regióne, pretože prináša pridanú hodnotu zapojením sa do procesu recyklácie PET až po produkciu  druhotných surovín materiálu. Je to krok vpred smerom k obehovému hospodárstvu plastov na Slovensku. Spojením s našou skupinou získava Greentech Slovakia aj  naše bohaté  skúsenosti s recykláciou plastov. Sme presvedčení, že náš obchodný model bude úspešný aj tu. Najmä vzhľadom na zavedenie zálohového systému pre PET fľaše, ktorý by mal podporiť zber PET fliaš z miestneho trhu,“

povedal Constantin Damov, prezident skupiny Green Group.

Green Tech hrá kľúčovú úlohu v cirkulárnej ekonomike plastov a snaží sa o naplnenie ambiciózneho cieľa vyplývajúceho z Európskej zelenej dohody pri spracovaní plastov, kedy sa životný kolobeh PET obalov uzatvára ich spracovaním do nových výrobkov. Green Tech zároveň ponúka recyklačným spoločnostiam  možnosť zapojiť sa do obehového hospodárstva a znížiť svoju uhlíkovú stopu.

“Green Tech má silné postavenie na európskom trhu, pričom ročne recykluje 2 miliardy PET fliaš. Našou víziou je stať sa najväčším recyklátorom PET a producentom recyklovaných výrobkov v Európe, pričom kľúčovými hodnotami, ktorými sa riadime, sú udržateľnosť a obehové hospodárstvo. Komunálny odpad považujeme za obnoviteľný miestny zdroj, ktorý je potrebné spracovať lokálne domácimi recyklátormi, ak chceme dosiahnuť cirkulárnu ekonomiku s čo najnižšou produkciou CO2,“

uviedla Alina Genes, výkonná riaditeľka spoločnosti Green Tech.

S plánovanou investíciou je úzko spojený aj vznik nových pracovných miest, ktorý je v regióne s treťou najvyššou mierou nezamestnanosti veľmi potrebný.

„V súčasnosti zamestnávame 100 ľudí z Banskej Bystrice a okolia. Do roku 2023 by to mohlo byť o 50 zamestnancov viac. Nové technológie nám tiež umožnia šetrne, s dôrazom na udržateľnosť, spracovať PET fľaše. Väčšou mierou recyklovania dokážeme zastaviť vyhadzovanie nechceného odpadu na skládky alebo do prírody a vyrábať plasty s oveľa nižšou uhlíkovou stopou ako keby sme ich produkovali z primárnej suroviny,“

povedal Michal Figúr, konateľ Greentech Slovakia.

Greentech Slovakia je v súčasnosti najväčším recyklátorom PET fliaš na Slovensku. Prvá investícia Green Group predstavovala 13 miliónov eur a bola zameraná na revitalizáciu starého priemyselného areálu bývalej cementárne, na výstavbu novej haly a novú technológiu z vlastných zdrojov. Výsledkom je maximálne čistý a ekologický proces recyklovania PET fliaš do tzv. PET vločky, z ktorej sa vyrába rPET regranulát na produkciu nových PET fliaš, 100 % recyklované polyesterové vlákna či viazacie pásky.

So zvýšením efektívnosti spracovania PET fliaš sa zvýšili aj kapacitné možnosti spoločnosti. V súčasnosti sú na úrovni 40 tisíc ton PET fliaš ročne, čo je o 10 tisíc ton viac ako produkuje celé Slovensko.

O spoločnosti Green Group

Green Group je jedným z najdôležitejších hráčov v európskom recyklačnom priemysle spracovávajúci všetky hlavné druhy odpadu, ako sú PET, elektrické a elektronické zariadenia, lampy, batérie, ako aj sklo. Spracovaním 460 000 ton odpadu ročne je lídrom v recyklovaní v Rumunsku, a zároveň jeden z najväčších v Európe. Od roku 2016 je spoločnosť Abris Capital Partners, jeden z popredných súkromných kapitálových investorov v strednej Európe, väčšinovým vlastníkom spoločnosti.

S doterajšími investíciami vo výške 170 miliónov EUR do recyklačného priemyslu Green Group významne prispieva k získavaniu cenných materiálov z odpadu a je dôležitým pilierom obehového hospodárstva v Rumunsku.

Skupinu spoločností Green Group tvoria: Green Tech (popredný európsky recyklátor PET, s prevádzkami v Rumunsku, na Slovensku a v Litve), Green Fiber (popredný európsky výrobca polyesterových vlákien z recyklovaného PET), Green WEEE (rumunský líder na trhu recyklácie WEE), Green Glass Recycling (rumunský líder na trhu recyklácie skleneného odpadu), Eltex Recycling (poskytovateľ integrovaných služieb v oblasti odpadového hospodárstva) a Green Resources Management (implementácia služieb zodpovednosti výrobcu za odpad z obalov).

Pre viac informácií prosím kliknite sem: https://www.green-group-europe.com/en

 

zdroj a foto: Green Tech

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *