Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Jedným z partnerov tohto podujatia bolo aj Národné lesnícke centrum (NLC).

Nosnou témou konferencie COINTT 2021 bolo zvyšovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

Počas druhého konferenčného dňa boli v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity slávnostne vyhlásení aj víťazi tradičnej súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Už po deviatykrát boli ocenené inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spoznali najlepšia inovácia, najlepší inovátor i najlepší počin v rámci procesu transferu technológií.

Mimoriadny úspech zaznamenali vedci z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen z Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, ktorí sa stali víťazom v kategórii INOVÁTOR. Ocenenie získal kolektív pôvodcov nosiča biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa v zložení Andrej Kunca, Michal Lalík a Juraj Galko.

Ocenený inovátorský prístup sa viaže na zvyšovanie účinnosti biologickej ochrany lesa pred hmyzom, ktorý poškodzuje sadenice vysadené na plochách najmä po vetrových a lykožrútových kalamitách.

„Používaný bioprípravok využíva užitočnú hubu, ktorá infikuje a následne zlikviduje škodlivý hmyz. V terénnych podmienkach sa prípravok umiestňuje ku kmienkom sadeníc, pričom jeho účinnosť je v prvých dňoch od inštalácie viac ako 90 % a po 3 mesiacoch ešte stále nad 50 %, je teda účinný počas celej vegetačnej doby. Ide o ekologicky akceptovateľnú metódu ochrany sadeníc pred vybraným premnoženým druhom hmyzu, ktorá je navyše finančne efektívna“,

konštatoval Andrej Kunca, jeden z ocenených vedcov. Pôvodcovia nápadu oslovili Centrum vedecko-technických informácií o pomoc pri jeho patentovaní. S pomocou patentovej poradkyne spracovali patentovú prihlášku pre ochranu nápadu na Slovensku, v Európe a vo svete. V roku 2019 nápad odkúpila firma, ktorá patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností v celosvetovom obchode s prípravkami na ochranu rastlín.

Celkový význam konferencie COINTT zvýrazňuje fakt, že jej ambíciou je stať sa uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedecko-výskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku i v zahraničí. K tomu svojou aktivitou prispieva aj NLC ako jeden z partnerov tohto podujatia.

TS NLS, Ján Lichý, foto : NLS

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *