Mestskí lesníci prispievajú ku vzdelávaniu detí a mládeže

Lesná pedagogika je súčasťou vzdelávacieho procesu na Slovensku vyše dve desaťročia. Ako súčasť environmentálnej výchovy je učením sa o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Do zážitkového učenia žiakov a študentov sú zapojení aj banskobystrickí lesníci. Venujú sa lesnej pedagogike s odhodlaním vštepovať mladším generáciám lásku k prírode a porozumenie pre prácu lesníkov. Uvedomujú si, že nie je dôležité len to, aké lesy odovzdajú budúcim generáciám, ale aj aké generácie sa o lesy budú v nasledujúcich rokoch starať.

Exkurzie, hromadné podujatia, lesné vychádzky či zážitkové sprevádzanie, to sú aktivity, ktoré v rámci lesnej pedagogiky realizujú zamestnanci Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o. Snažia sa hlavne dostať žiakov a študentov do prírody, kde im na názorných príkladoch vysvetľujú význam lesa i činnosti, ktoré v ňom lesníci vykonávajú.

„Typickým príkladom lesnej pedagogiky je aj tohtoročné jarné zalesňovanie stromčekov, na ktorom sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy Moskovská a spolu s našimi lesníkmi vysadili v Laskomerskej doline 450 stromčekov. Ďalším príkladom sú žiaci zo Základnej školy Harmanec, ktorí nám vlani pomáhali pri zalesňovaní a tento rok za pomoci lesníkov vysadili 200 stromčekov v okolí detského ihriska. V uplynulých dňoch absolvovali lesnú vychádzku okolo vodného žľabu Rakytovo i naši najmenší žiaci zo Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa,“

skonštatoval Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Lesní pedagógovia z mestských lesov navštívili aj viaceré základné školy a pre žiakov pripravili zaujímavý program. Úspešná je v tomto smere spolupráca so ZŠ Sitnianska, kde v rámci výučby na jar absolvovali so školákmi viacero stretnutí.

„Podujatia lesnej pedagogiky realizujeme v priebehu celého roka. Vďaka rozličným organizačným formám je možné prispôsobiť aktivity ročnému obdobiu, ale aj aktuálnemu počasiu. Najviac vzdelávacích aktivít robíme najmä počas jarných mesiacov,“

povedal Ján Doboš, lesný pedagóg Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

V tomto období vzniklo aj memorandum o spolupráci v oblasti envirovzdelávania so ZŠ Pieninská. Mestské lesy sú zapojené tiež do celoslovenského projektu „Lesu zdar!“. Gestorom projektu, ktorý je zameraný na stredoškolskú mládež, je Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

„Záujem o lesnú pedagogiku zo strany vzdelávacích inštitúcií je v poslednom období nesmierne veľký. Naša spoločnosť je však malým podnikom, v ktorom aktuálne pracuje 14 stálych zamestnancov. Nie je, žiaľ, preto z našej strany možné uspokojiť všetky požiadavky škôl. Snažíme sa však aspoň čiastočne vyhovieť vzdelávacím inštitúciám v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí, ktoré o lesnú pedagogiku prejavia záujem,“

poznamenal Jozef Jankov, hlavný inžinier mestských lesov.

Lesníci vykonávajú aktivity lesnej pedagogiky i v rámci plavenia dreva vo vodnom žľabe Rakytovo. Tento rok zorganizovali besedu pre deti v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Aktívni sú taktiež pri výučbe študentov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí navštevujú banskobystrické lesy počas seminárov a praktických cvičení.

„Teší ma, že naši lesníci sú zapojení do vzdelávania žiakov a študentov. Aj cez lesnú pedagogiku u mladších generácií podporujú porozumenie, interakcie a vzťah k životnému prostrediu, v kontexte udržateľného rozvoja. Verím, že pre deti a mládež je motivujúce, ak je les nielen objektom pozorovania, ale aj miestom vzdelávania,“

poznamenal primátor Ján Nosko.

Zamestnanci mestských lesov sa lesnej pedagogike venujú dobrovoľne, nad rámec ich pracovných povinností a veľakrát aj mimo svojej pracovnej doby. Práca s deťmi ich napĺňa, dobíja energiou a motivuje k hlavnému poslaniu lesníkov, ktoré zanechal mysliteľ a lesník Jozef Dekret-Matejovie, a to zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi.

Miroslav Strelec, foto Mesto BB

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *