Miesto na Zemi

Hovorí sa, že je potrebné, aby človek poznal dejiny ľudstva, aby predišiel tomu, aby sa história opakovala. Veľké historické udalosti poznačili aj Slovákov a ich predkov žijúcich v rôznych častiach sveta. V období 20. storočia sa začala formovať komunita tzv. južanských Slovákov a práve túto problematiku sa rozhodol spracovať Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.
Dňa 24.3. 2022 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili podujatia s názvom Miesto na Zemi. Pred predstavením boli žiaci privítaní úvodnou diskusiou na tému Čo je podľa vás miesto na zemi, ktorú otvoril vedúci súboru a choreograf Mgr. art, Martin Urban, PhD.. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, ktorú obohacovali podnetnými odpoveďami.
Po úvodnej motivačnej diskusii nasledovalo samotné predstavenie, ktoré bolo umelecky rozmanité; ľudové piesne boli sprevádzané vystúpeniami tanečníkov predvádzajúcich ľudové i scénické tance. Kostýmy účinkujúcich reprezentovali kroje z rôznych regiónov a jednotlivé časti boli sprevádzané interaktívnou projekciou pozostávajúcou z historických prameňov, ktoré bližšie vysvetľovali situáciu na javisku.
Dojmy divákov nenechali na seba dlho čakať. Po záverečnej diskusii pána Urbana spolu s účinkujúcimi, ktorých sa tematika bezprostredne týkala práve preto, že sa sami označujú ako južanskí Slováci, si naši žiaci mali možnosť vyskúšať náročné tanečné kreácie. Spätná väzba bola viac ako pozitívna. Teší nás, že si naši žiaci našli cestu k predstaveniu a veríme, že hrdú slovenskú kultúru, vrátane slovesného umenia, budú šíriť aj vo svojom okolí.
Základná škola Trieda SNP 20, Radoslav Žolko, Janka Korimová, foto : ZŠ SNP 20 BB, Jana Krížová

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *