Mobilná aplikácia STEMI môže zachrániť pacientov s infarktom

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove pomocou mobilnej aplikácie spolupracuje pri diagnostike infarktu so záchranármi priamo v teréne. Skrátením času transportu pacienta k špecialistovi sa zvýši šanca na jeho záchranu. Novinku vyvinul vedúci lekár intervenčnej kardiológie prešovského kardiocentra Martin Studenčan, ktorý premýšľal, ako získať stratený čas a v spolupráci s agentúrou Wolftown vyvinul mobilnú aplikáciu STEMI. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.

Studenčan uviedol, že pre pacienta s infarktom myokardu je rýchly liečebný zásah nevyhnutný. Osobitne to platí pre infarkt myokardu spôsobený náhlym upchatím srdcovej tepny (STEMI). V takom prípade je dôležité nielen to, aby sanitka so záchranármi prišla čo najskôr, ale aj to, aby bol pacient prepravený do špecializovaného kardiocentra.

Štatistiky ukazujú, že 30 až 40 percent pacientov tento zákrok nestihne v optimálnom čase. Až polovica pacientov neprichádza do kardiocentier priamo, ale až ako sekundárny transport. Hlavnou príčinou je neistota v EKG diagnostike záchranármi priamo v teréne a potvrdzovanie EKG diagnózy infarktu v lokálnych nemocniciach. Tieto časové straty môžu byť pre pacienta osudné. Mobilná aplikácia STEMI prišla s riešením problému.

Aplikácia nie je pre verejnosť, ale slúži jej

Aplikácia nie je určená pre širokú laickú verejnosť, patrí výlučne do mobilného telefónu záchranára v teréne a lekára-kardiológa v cieľovom kardiocentre. Umožňuje okamžitú hlasovú aj obrazovú konzultáciu EKG medzi nimi. Po potvrdení diagnózy infarktu je pacient bez časových strát transportovaný priamo na katetrizačnú sálu kardiocentra, kde podstúpi špeciálny zákrok – koronárnu angioplastiku.

Studenčan, ktorý zároveň pôsobí ako predseda pracovnej skupiny pre akútnu kardiológiu Slovenskej kardiologickej spoločnosti, sa domnieva, že pomocou tejto aplikácie je možné znížiť aj percento tzv. odvrátiteľných úmrtí. Táto téma je aktuálna aj pre ministerstvo zdravotníctva, ktoré uvažuje o vytvorení osobitnej pracovnej skupiny pre jej podrobnú analýzu a riešenie.

Mobilná aplikácia STEMI umožňuje grafickú aj zvukovú notifikáciu o doručení EKG. Priebežne aktualizuje informáciu pre záchranára aj pre kardiocentrum o vzdialenosti sanitky aj o predpokladanom čase dojazdu.

Prešovské kardiocentrum už tretí rok zabezpečuje nepretržitú najmodernejšiu katétrovú liečbu akútneho infarktu myokardu pre všetkých pacientov z Prešova a celého kraja. Takáto liečba, jej väčšia dostupnosť a včasnosť zásadným spôsobom znižuje výskyt komplikácií infarktu, čím sa zvyšuje šanca pacientov na prežitie. Kardiocentrum zabezpečuje vo svojom spádovom území implantáciu trvalých kardiostimulátorov. Podieľa sa na vedeckovýskumnej činnosti a výchove pracovníkov.

Celkový počet invazívnych výkonov v prešovskom kardiocentre je približne 2500 ročne, z toho prípady STEMI predstavujú okolo 600 ročne, ich počet stúpa.

Zdroj a foto: tasr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *