Vlčata v Javorníkách, 2019. Autor: Peter Drengubiak

Na česko-slovenskom pomedzí sa narodili vĺčatá, zoológovia potvrdili aj rozmnožovanie rysov

Malá vlčia svorka, ktorá sa na československom pomedzí v Javorníkoch  usadila v roku 2018, priviedla túto jar na svet  vĺčatá. Jedná sa o vôbec prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov v tejto oblasti od doby ich návratu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tieto cenné informácie sa podarilo získať vďaka intenzívnemu monitoringu Hnutí DUHA a ďalších spolupracovníkov zo Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pár momentov zo skrytého života vlčej rodiny  zdokumentovali zoológovia priamo v teréne.

Okrem rozmnožovania vlkov sa podarilo v Beskydách a Javorníkoch potvrdiť aj narodenie rysích mláďat. Po šiesty raz za sebou sa matkou stala deväťročná rysica Draža a prvýkrát aj rysica zoológmi označovaná ako Lucka. Ďalšie mláďatá má aj deväťročná rysica Hermína, aktuálne sledovaná pomocou GPS telemetrie v rámci cezhraničného projektu Interreg [4].  Chránená krajinná oblasť Beskydy je tak jediným miestom v Českej republike, kde sa trvale vyskytujú všetky tri druhy veľkých šeliem.

Chovatelia by mali svoje stáda zabezpečiť pred útokmi veľkých šeliem kvalitným oplotením alebo obstaraním pastierskych strážnych psov. Hnutí DUHA chovateľom poskytuje poradenstvo ako kvalitne zabezpečiť zvieratá pred útokmi šeliem a pomáha s financovaním týchto opatrení.

Michal Bojda, koordinátor monitoringu veľkých šeliem pre Hnutí DUHA Olomouc, k tomu uviedol:

Jsme rádi, že se nám po několika desítkách let, kdy se vlci na česko–slovenském pomezí vyskytovali spíše jen přechodně, konečně podařilo potvrdit rozmnožování těchto šelem. Doufáme, že se bude vlčí rodině dobře dařit.  Její vývoj budeme spolu s dalšími spolupracovníky v terénu i nadále intenzivně sledovat.“

Marián Slamka a Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra:

Veľké šelmy potrebujú pre svoj život dostatok životného priestoru a dostatok potravy. Úspešná reprodukcia vlkov a rysov v oblasti Javorníkov potvrdzuje skutočnosť, že stavy raticovej zveri, ich prirodzenej potravy, sú v súčasnosti v danej oblasti vysoké. Potvrdzujú to aj výsledky poľovníckych štatistík, ktoré každý rok spracúvame a v neposlednom rade sa to negatívne prejavuje aj na stave mladých lesných porastov. Je veľmi potešujúce, že sme túto historickú udalosť mohli zaznamenať práve v období riešenia spoločného medzinárodného projektu zameraného na veľké šelmy .”

Peter Drengubiak ze Správy CHKO Kysuce povedal:

Ochrana vlka dravého je jednou z priorít v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana takmer na celom území správy. Reprodukcia  a vlčie prírastky v Javorníkoch naznačujú, že potenciál pre život vlka v tomto pohorí nepochybne existuje. Je však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce listom oslovila príslušné lesné úrady, ktoré majú kompetenciu usmerňovať činnosť obhospodarovateľov poľovných revírov v Javorníkoch. Cieľom je na jednej strane zabezpečiť ochranu vlka v Javorníkoch nielen „na papieri“, ale aj priamo v teréne. Na strane druhej, v prípade vzniknutých škôd na ovciach, ponúknuť chovateľom pomocnú ruku pri riešení škôd, spôsobených vlkom. Je však dôležité podotknúť, že podmienkou pre schválenie požiadavky náhrady škôd, je potrebné mať registrovaný chov a zároveň zabezpečené stáda.“

Dana Bartošová z AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy:

Mláďata jsou budoucnost každého živočišného druhu a naděje na jeho přežití.  Prokázané úspěšné rozmnožování vlků v této okrajové části Karpat je významné také proto, že  početní stavy vlka obecného jsou zde dlouhodobě velmi nízké. Ochrana velkých šelem se neobejde bez trvalé  mezinárodní spolupráce. Na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce při monitoringu a ochraně rysů, vlků a medvědů vzájemně spolupracují Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Kysuce a Hnutí DUHA Olomouc. Na přítomnost vlčí rodiny  by nyní měli brát zřetel chovatelé hospodářských zvířat na horských samotách a zejména v noci řádně zabezpečovat své ovce, kozy a telata a předcházet tak konfliktním situacím.“

TS Hnutí DUHA Olomouc, Národného lesníckeho centra, Správy CHKO Kysuce a Správy CHKO Beskydy

 

 

 

Pozri tiež

Enviro: Mladí umelci môžu posielať práce do súťaží Zelený svet a Múdra príroda

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *