Na TUZVO zažili stredoškoláci svoj prvý deň s lesníkom

Stredoškoláci z Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom, Detvy i Krupiny vo  štvrtok 16.mája 2024 zaplnili najväčšiu prednáškovú miestnosť na TUZVO, keď prišli na prvé stretnutie v rámci projektu lesnej pedagogiky pre stredné školy s názvom LESU ZDAR!

Cieľom projektu, ktorý realizuje Národné lesnícke centrum s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je predstaviť mladým ľuďom lesníctvo ako otvorený a moderný sektor zabezpečujúci komplexnú starostlivosť o lesné ekosystémy na Slovensku. Partnerom projektu je okrem viacerých štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií a podnikov aj Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.

V rámci aktivít projektu stredoškoláci absolvovali návštevu odborného lesníckeho pracoviska spojenú s prednáškou o lesníctve na Slovensku, zážitkovú lesnú vychádzku s lesníkom zameranú na prezentáciu lesníckych činností priamo v lese i moderovanú diskusiu o mýtoch a faktoch týkajúcich sa lesov a lesníctva na Slovensku.

Počas štvrtkového „1. dňa s lesníkom“ privítal študentov zúčastnených stredných škôl na pôde Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene aj jej dekan Rastislav Šulek, ktorý okrem iného vo svojom príhovore uviedol:

„Dnešní stredoškoláci sú naši budúci potenciálni poslucháči a následne absolventi, ktorí sa o niekoľko rokov môžu starať o slovenské lesy. Budú to práve oni, kto sa postará o to, aby lesy plnili všetky svoje ekosystémové služby a zabezpečili tak nielen produkciu dreva a ostatných produktov z lesa, ale aj lepšiu biodiverzitu, ochranu pôdy a vody či rekreačnú funkciu našich lesov.“

Stredoškoláci na fakulte absolvovali prednášku o lesníctve na Slovensku a mali možnosť vidieť 3D virtuálnu jaskyňu i trenažér na spiľovanie dreva.

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene sa dlhodobo v rámci svojej tretej misie – spoločenského poslania venuje aj odbornej podpore aktivít lesnej pedagogiky, ktoré sú určené nielen študentom stredných škôl, ale i žiakom základných škôl či dokonca deťom z materských škôl. Každoročne sa podieľa na projekte Detskej lesníckej univerzity, ktorý rovnako ako projekt LESU ZDAR! koordinuje Národné lesnícke centrum.

„Tieto aktivity nielen pre fakultu, ale i celú Technickú univerzitu vo Zvolene predstavujú spôsob podieľania sa na komunitnej službe. Naša účasť na doplnkovom predprimárnom, primárnom i sekundárnom vzdelávaní prostredníctvom nielen týchto, ale aj ďalších aktivít, ktorými je napríklad Detská hasičská univerzita, pozitívne prispieva k vytváraniu pozitívnej verejnej mienky a tým k efektívnemu riešeniu kľúčových odborných problémov na Slovensku“,

uviedol v tejto súvislosti Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolenemá v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
 Ján Lichý

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *