Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Násilie na ženách postihuje ženy všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sociálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či u vo verejnom alebo v súkromnom živote.

O tom, ako rozpoznať takéto násilie, aké rôzne formy môže mať a čo robiť, keď sa žena stane obeťou násilia rozprávajú policajní preventisti celý týždeň na školách, v seniorských centrách, ale oslovujú aj ľudí na ulici či v obchodných domoch. Aj keď tejto téme venujeme pozornosť v priebehu celého roka, tento týždeň bol na ňu špeciálne zameraný z dôvodu, že dnešný deň – 25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Okrem hovoreného slova oslovení poslucháči dostanú aj leták, v ktorom nájdu všetky dôležité informácie.

Polícia upozorňuje občanov, aby boli všímaví voči svojmu okoliu. Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu – č. 158. Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie a zariadenia sociálnych služieb. Bezplatná non-stop linka pre žena zažívajúce násilie je 0800 212 212.

TS: Andrea Petrovičová, ilustračné foto: tasr

Pozri tiež

Diskusia Hovorme o násilí nahlas

V súčasnosti ADRA SLOVENSKO rozširuje rozsah svojej činnosti aj o pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia, v rámci ktorej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *