Náučný chodník Glanzenberg (Staré mesto) slávi 5. výročie svojho otvorenia

Dňa 22. apríla 2020 si  opäť pripomenieme  medzinárodný vždy aktuálny sviatok – Deň Zeme. A bude tomu už 5 rokov, čo zainteresované inštitúcie prispeli k otvoreniu náučného chodníka po archeologickej lokalite Glanzenberg (Staré mesto) v Banskej Štiavnici, dňa 22.4.2015. Milovníci prírody, turistiky, histórie baníctva a iní zaznamenávajú každoročne zvýšený záujem o túto lokalitu od jeho otvorenia. Situovaný je v bezprostrednej blízkosti historického jadra mesta, informuje o geologicko-mineralogických pomeroch Banskej Štiavnice, počiatkov baníctva a osídlenia regiónu od čias Keltov až po koniec stredoveku, prezentuje archeologicky odkryté a zakonzervované objekty s postermi a oddychovými miestami.

            Žiaľ, posledné 2 roky je náučný chodník (ako mnohé takéto miesta vo voľnej prírode) predmetom vandalizmu, a tým jeho znefunkčnenia. Túto skutočnosť ilustrujú obrázky z marca 2020. Informáciu o malom a zároveň smutnom (pre vandalizmus) jubileu náučného chodníka po lokalite Glanzenberg si dovolím pripomenúť ilustráciou vybraných záberov a tabúľ z jeho otvorenia a citáciou záveru príspevku o chodníku v zborníku SBM na podujatí Argenti fodina 2017 z pera J. Labudu a J. Paučulu na stranách 78 – 79: „Problém kvality, zodpovedajúcej úrovne a podoby všetkých náučných chodníkov na svete spočíva v ich trvalej udržateľnosti. Budúcnosť náučného chodníka na archeologickej lokalite Glanzenberg a jeho podoba budú závisieť od viacerých faktorov. Pozemky areálu patria Mestu Banská Štiavnica, ktoré štát (SBM, MK SR) v spolupráci s dobrovoľnými združeniami (o. z. Kruh, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok) pozitívne zhodnotili vybudovaním náučného chodníka pre domácich a zahraničných návštevníkov. Pre jeho úroveň – aby sme sa pred spomínanými návštevníkmi nemuseli hanbiť – bude potrebná trvalá údržba, spojená s kosením, opravou terénnych schodíkov a obnovou skôr zakonzervovaných architektúr, až po odvoz odpadkov zo smetných košov pri oddychových stanovištiach. To je obraz prostredia, v ktorom žijeme a ktoré môžeme nazývať kultúrna krajina. To si zaiste všetci želáme.“

Slovenské banské múzeum, Jozef Labuda, foto: C. Lužina

Pozri tiež

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov streetart umenia v meste pod Urpínom

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Banská Bystrica dočkala legálnych plôch, určených na tvorbu graffiti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *