Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2021 sú otvorené

V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční ôsmy ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorá sa tento rok bude venovať posilňovaniu lokálnych demokracií ako prevencii rastu extrémizmu.

Do 31. októbra 2021 môžete nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológiách podporujúcich intoleranciu, antisemitizmus, rasizmus a ultranacionalizmus nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov,“

uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor HUMAN FORA. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2021 e-mailom na adresu nievnasommeste@cko.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb a odôvodnenie predloženého návrhu. O udelení ceny rozhoduje sedem členná Rada ceny HUMAN FORUM.

HUMAN FORUM organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Nadáciou Ekopolis, Záhradou CNK a mestom Banská Bystrica.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 24. – 25. novembra 2021 v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk

Kontakt: HUMAN FORUM, Alexandra Bitušíková, Martina Strmeňová

Pozri tiež

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a Bábkarská Bystrica 2022

23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň! V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania! Bábkarská …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *