Pešo do múzea – nový projekt na podporu pešej mobility v Banskej Štiavnici  

Európskym cestám dnes stále dominujú benzínové a naftové autá. Tie produkujú emisie skleníkových plynov, zodpovedných za klimatickú zmenu, a majú negatívny vplyv na kvalitu života a zdravie obyvateľov, nakoľko spôsobujú znečistenie ovzdušia, preťaženie ciest aj zvýšenú hlučnosť.

Jedným zo spôsobov, ako môžeme s týmto problémom bojovať, je zlepšiť verejnú dopravu v mestách, či navrhnúť také opatrenia, ktoré budú ústretovejšie k chodcom a cyklistom. A práve udržateľná mobilita je aj jednou z kľúčových tém Európskeho klimatického paktu, ktorého cieľom je riešenie klimatickej zmeny aj na úrovni jednotlivca.

Do roku 2030 o 55 % menej emisií z automobilovej dopravy

Až štvrtina všetkých vyprodukovaných emisií skleníkových plynov v Európskej únii pochádza z dopravy, čo výrazne ovplyvňuje nielen životné prostredie, ale aj kvalitu našich životov. Najväčším znečisťovateľom je automobilová doprava. Práve tá má na svedomí až 70 % zo všetkých emisií vyprodukovaných dopravou. Automobilová doprava je tiež hlavným znečisťovateľom ovzdušia v mestách. Európska komisia preto prijala súbor návrhov, ktorých cieľom je znížiť emisie z automobilovej dopravy do roku 2030 o 55 % a do roku 2035 dosiahnuť nulové emisie z nových automobilov.

Aj Európsky klimatický pakt vyzýva ľudí, aby zmenili svoje zaužívané spôsoby prepravy na šetrnejšie, a aby namiesto áut volili ekologickejšie formy dopravy.

„Každý z nás môže priložiť ruku k dielu a aj malou zmenou tak prispieť k ochrane životného prostredia. Aj v samotnej oblasti mobility toho vieme na individuálnej úrovni spraviť veľa. Napríklad môžeme začať chodiť viac pešo, cestovať mestskou hromadnou dopravou či vlakom, môžeme ísť do práce na bicykli, obmedziť cestovanie lietadlom alebo využívať elektromobily – to všetko sa ráta,“

vymenúva Rastislav Amrich, ambasádor Európskeho klimatického paktu.

Pešo do múzea

Jedným z ambasádorov Európskeho klimatického paktu je aj Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Svojou činnosťou zachováva prírodné a kultúrne dedičstvo. Už v roku 2020 predstavilo múzeum novú koncepciu tzv. Zeleného múzea, v rámci ktorej reaguje na témy súvisiace s klimatickou krízou, postupne aplikuje zelené riešenia do svojich aktivít a vzdeláva svojich návštevníkov v otázkach klimatickej zmeny.

V tomto roku spúšťa Slovenské banské múzeum projekt budovania pešej trasy „Do skanzenu pešo“, cieľom ktorého je podpora pešej turistiky a peší presun medzi expozíciami múzea. Slovenské banské múzeum v súvislosti so spustením tohto projektu pripravilo pre záujemcov mapovaciu prechádzku po Banskej Štiavnici zo Starého zámku do najnavštevovanejšej expozície Banského múzea v prírode. Dĺžka trasy jedným smerom je približne 1,5 kilometra.

„Chceme porovnať dve trasy, ktoré vedú zo Starého zámku do Banského múzea v prírode. Novonavrhovaná trasa vedie po vedľajších uličkách mesta, tá druhá, pôvodná ide po hlavnej ceste, kde absentuje chodník pre peších. Touto prechádzkou získame viac informácií a rozmanitejšie pohľady pre realizáciu novej trasy. Jej hodnotenie účastníkmi prechádzky bude podkladom pre návrh participatívneho riešenia pre peších,“

vysvetľuje Zuzana Denková, riaditeľka Slovenského banského múzea.

Práve projekty, ktoré ľudí motivujú k pešiemu pohybu, prispievajú aj k zníženiu negatívnych vplyvov motorovej dopravy v prostredí lokality UNESCO.

O Európskom klimatickom pakte a Európskej zelenej dohode

Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody, projektu Európskej komisie, ktorý pomáha Európe dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Európska zelená dohoda má za snahu prejsť na udržateľnú ekonomiku a hospodárstvo v rámci Európskej únie a to tak, že klimatické a environmentálne výzvy mení na príležitosti, čím sa prechod na klimatickú neutralitu stáva spravodlivý a inkluzívny pre všetkých.

Vďaka kombinácii opatrení Európskej zelenej dohody na úrovni vládnych politík a opatrení Európskeho klimatického paktu na úrovni podpory aktivity jednotlivcov môžu všetky úrovne spoločnosti spolupracovať na spoločnom cieli – znížiť náš vplyv na klímu a zabezpečiť udržateľnejšiu, zelenšiu a bezpečnejšiu budúcnosť života na našej planéte.

K Európskemu klimatickému paktu sa môže pridať každý jeden z nás na stránke www.count-us-in.org.

Zdroj a foto : EUROPEAN CLIMATE PAT, Vladimíra Bunčáková

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *