Pokračovanie projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene

Národné lesnícke centrum spolu s partnermi, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR š.p. a LESY Slovenskej republiky š.p., nadviazali na úspešnú spoluprácu v realizácii aktivít lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania a po dvanásty krát pripravili pokračovanie projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene. 35 žiakov z 5 základných škôl bude v školskom roku 2021/2022 spoznávať les, lesnícku vedu a výskum prostredníctvom interaktívnych prednášok so slovenskými lesníkmi a lesníčkami. Každú lesnícku tému doplnia aj aktivity lesnej pedagogiky s lesnými pedagógmi.

OD SEMIENKA LESNÝCH DREVÍN CEZ STAROSTLIVOSŤ O LES A SPRACOVANIE DREVA AŽ PO UVEDOMENIE SI VLASTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA LESY OKOLO NÁS

Partneri projektu chcú myšlienkou Detskej lesníckej univerzity vytvoriť prostredie pre spoluprácu žiakov s lesníkmi priamo v prostredí lesníckych inštitúcií a lesa. Cieľom projektu je motivovať deti objavovať nové poznatky o lese a získať zručnosti, ktoré im poslúžia v ďalšom štúdiu a živote.

V prvej odbornej prednáške „Les to nie sú len stromy a zvieratá“ lektorka Mgr. Anna Sliacka, PhD. z Odboru komunikácie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky priblížila žiakom všetky podoby lesov na Slovensku, produkčné i mimoprodukčné funkcie lesov a systém hospodárenia v našich lesoch. Prednášku doplnili aktivity lesnej pedagogiky zamerané na poznávanie stromov, čím lesné pedagogičky z Národného lesníckeho centra podporili Medzinárodný deň stromov (20. október 2021).

„Dnes som sa dozvedel, že na Slovensku je ročne vysadených až 40 miliónov sadeníc stromčekov“,

povedal jeden zo študentov  Detskej lesníckej univerzity.

„Naši študenti získajú prvé lesnícke skúsenosti a naučia sa milovať a chápať les a vnímať prírodu ako súčasť ich bytia, čo je správna cesta k tomu, aby oni sami zachovali lesy pre ďalšie generácie“,

skonštatoval Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. z Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra.

Čo ešte čaká študentov už dvanásteho ročníka Detskej lesníckej univerzity? Počas nasledujúcich mesiacov budú študenti spoznávať les z jeho všetkých stránok. Dozvedia sa, aká je úloha lesníka pri starostlivosti o les a aké činnosti robí počas roka. Rovnako zaujímavá bude téma o tradíciách poľovníctva na Slovensku.  Bezpochyby atraktívnym pre študentov bude to, či môže počítačová hra „vyveštiť“ budúcnosť lesa, alebo tréning spiľovania stromov na trenažéri. Študenti navštívia aj arborétum Borová Hora vo Zvolene, aby sa dozvedeli všetky tajomstvá stromov našich lesov. Záverečná téma „Osud lesov je v našich rukách“ ich bude motivovať zamyslieť sa nad významom lesov pre človeka a spoločnosť a spoločne navrhnúť LES pre naše budúce generácie.

„Veríme, že zaujímavými prednáškami a zážitkovými hrami lesnej pedagogiky vzbudíme u poslucháčov Detskej lesníckej univerzity záujem o les, jeho produkty a hlavne zvýšime povedomie o význame lesného hospodárstva a práci lesníka pre našu spoločnosť“,

dodala Ing. Andrea Melcerová, lesná pedagogička z Národného lesníckeho centra.

Zdroj a foto: Národné lesnícke centrum, Andrea Melcerová

Pozri tiež

Ako oceniť DOBRO

Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *