Pozdĺž potoka Tajovka medzi plavárňou a hotelom Dixon vznikne oddychová zóna

Dobré zámery, ktoré dokážu skvalitniť verejné priestranstvá, často vznikajú z  nápadov aktívnych Banskobystričanov. Jedným z takých je aj projekt vybudovania oddychového parčíka na brehu toku Tajovka medzi existujúcou cyklotrasou a areálom plážového kúpaliska. Samospráva si tento víťazný projekt participatívneho rozpočtu spred niekoľkých rokov osvojila a obstarala vyhotovenie projektovej dokumentácie. Vysúťažený zhotoviteľ začal v jesenných mesiacoch s prípravnými prácami a výrobou potrebného mobiliáru. Oddychovo-relaxačnú zónu budú môcť obyvatelia plnohodnotne využívať s príchodom jari v budúcom roku.

Tento priestor bol dlhé roky zanedbaný a často na ňom vznikali nelegálne skládky odpadu. Zámer vybudovať oddychovú cyklo zónu Tajovka patril v roku 2017 spolu s ďalšími piatimi  medzi víťazné projekty participatívneho rozpočtu. Predkladatelia mali na ich realizáciu dokopy vyčlenenú sumu 30 000 eur z mestského rozpočtu. Realizácia tohto projektu si však vyžadovala oveľa vyššiu sumu.

Som rád, že aktívni obyvatelia sa zaujímajú o svoje okolie a už pred niekoľkými rokmi navrhli túto lokalitu zrevitalizovať. Keďže rozsah prác v navrhovanom projekte niekoľkonásobne prekročil stanovený limit financií pre víťazný projekt participatívneho rozpočtu, mesto si ho osvojilo a začalo podnikať kroky na jeho realizáciu. Počas príprav projektovej dokumentácie sa stretávali miestni obyvatelia s projektantom priamo na mieste, aby si spoločne odsúhlasili navrhované riešenia, ako by mohla lokalita vyzerať v budúcnosti. Hoci tento zámer v súčasnosti pretavujeme do reality, poďakovať sa je potrebné práve obyvateľom Fončordy, ktorí prišli s myšlienkou a nápadom vytvoriť bezpečnú oddychovú zónu s prístupom k potoku Tajovka,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Počas tvorby projektu mali Fončorďania mnoho nápadov, ako by daný priestor mohol vyzerať v budúcnosti. V lokalite pozdĺž podlavickej cyklotrasy pribudne napríklad detské ihrisko z agátového dreva s dopadovými plochami z drvenej kôry. Súčasťou budú lavičky, ale aj chodníky s vodopriepustným mlatovým povrchom. Keďže sa priestor oddychového parčíka nachádza v dostatočnej vzdialenosti od bytových domov, po návrhu obyvateľov na ňom vznikne aj ohnisko z lomového kameňa určené na organizáciu komunitných opekačiek Fončorďanov.

Ďalším výrazným prvkom celej revitalizovanej plochy bude aj novovytvorené výtvarné dielo s cyklistickou tematikou. Súčasťou projektu je nový trávnik, výsadba niekoľkých stromov a pôdokryvných drevín, ako aj úprava a stabilizácia priľahlého brehu Tajovky, ktorý  bude spevnený kamennou nahádzkou a protieróznou geosieťou. Vo finále vznikne plnohodnotná plocha, na ktorú sa v minulosti pre rôzny stavebný odpad nedalo dostať, vďaka čomu sprístupníme pre cyklistov i peších breh potoka Tajovka,“

dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík.

Mesto odovzdalo vysúťaženému zhotoviteľovi, spoločnosti  PEMAX PLUS, spol. s r.o. z Banskej Bystrice, celý priestor (stavenisko) koncom októbra 2023.

Celý priestor budúcej oddychovej zóny Tajovka sme v predchádzajúcich dňoch vyčistili od náletových drevín. Momentálne sa realizujú zemné práce spojené s úpravou celého priestoru, a úprava brehu potoka Tajovka. Vo výrobe sú jednotlivé herné prvky a mobiliár pre oddychovú zónu. V nasledujúcich dňoch budú prebiehať práce spojené s úpravou pravého brehu, kde sa okrem iného vybuduje prístup ku potoku Tajovka pre budúcich návštevníkov oddychovej zóny,“

hovorí Michal Hrnčár zo spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s r.o.

zdroj a foto: Mesto BB, Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Letný filmový festival 4 živly prichádza s témou CESTA a viacerými novinkami

Letný filmový festival 4 živly: SVETLO – 11. 8. 2024, Banská Štiavnica Letný filmový festival …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *