Pozvánka : Deň kariéry na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

Vo štvrtok 9. 11. 2023 sa na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene od  9.00 hod. uskutoční už tradičný Deň kariéry. Toto podujatie je organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého jubilejný dvadsiaty ročník sa koná práve v období od 6. do 12. novembra 2023.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy v našej spoločnosti.

Cieľ týždňa vedy a techniky napĺňajú práve aj prezentácie inovačných produktov a procesov jednotlivých firiem, ktoré sa predstavia na Fakulte techniky v rámci tohtoročného Dňa kariéry.

Zúčastnia sa na ňom také renomované spoločnosti, ako:

  • Slavia Production Systems a.s.,
  • Continental ASS s.r.o.,
  • Nemak Slovakia, s.r.o.,
  • SL SLOVAKIA, a.s.,
  • Wittur s.r.o.,
  • EIBEN s.r.o.,
  • Vývoj Martin, a.s.,
  • PPS Group, a.s.,
  • Dekona s.r.o. a
  • Železiarne Podbrezová, a.s.

Viaceré z vystavujúcich podnikov sú pre TUZVO kľúčovými partnermi vzájomnej spolupráce v oblasti strojárstva s dôrazom na systém a obsah vzdelávania študentov Fakulty techniky tak, aby boli úspešní priamo na trhu práce. Aktivita je určená predovšetkým študentom stredných škôl, absolventom, ale aj širokej laickej a odbornej spoločnosti.

 Ján Lichý

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *