Príchod jari v znamení akcie „Za krajšie mesto 2015“

Celomestská akcia „Za krajšie mesto 2015“ už tradične pripomenie začínajúce jarné obdobie.  Banskobystričania sa  môžu aj tento rok zapojiť a upratať verejné priestory    v okolí svojich domovov, medziblokovú zeleň na sídliskách či vyhrabať trávniky od rôzneho rastlinného a komunálneho odpadu. Prvá etapa je naplánovaná na deň jarnej rovnodennosti, 20. marca 2015. Upratovania  sa zúčastní aj primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko so svojím najbližším tímom a pracovníkmi mestského úradu.

Oddelenie odpadového hospodárstva počíta aj tento rok s aktívnou účasťou obyvateľov mesta, žiakov a študentov základných a stredných škôl, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív. Do čistenia verejných priestranstiev sa zapojí aj vedenie mesta na čele s primátorom. „Som veľmi rád, že myšlienka spoločného upratovania  nie je cudzia ani môjmu tímu a najbližším spolupracovníkov, s ktorými sa plánujeme akcie Za krajšie mesto zúčastniť. Verím, že sa zapojí čo najviac Banskobystričanov a jar privítame viditeľne čistejším mestom,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Každoročný vysoký záujem o pristavovanie kontajnerov a  poskytovanie pracovného náradia je znakom popularity akcie medzi obyvateľmi mesta,“ hovorí Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva. „K čisteniu verejných priestranstiev, akými sú Mestský park, Jelšový hájik, park pod Pamätníkom SNP a Urpín, budú prizvané miestne dobrovoľné organizácie environmentálneho zamerania ako aj aktivační pracovníci,“ dopĺňa Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva.

Akcia Za krajšie mesto 2015 je rozdelená na štyri etapy:

I. ETAPA – 20. 3. 2015 – 22. 3. 2015 – Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar

II. ETAPA – 27. 3. 2015 – 29. 3. 2015 – Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka

III. ETAPA – 10. 4. 2015 – 12. 4. 2015 – Radvaň, Iliaš, Šalková, Senica, Kremnička, Rakytovce

IV. ETAPA – 17. 4. 2015  – 19. 4. 2015 – Fončorda, Podlavice, Skubín

Počas akcie je zakázané robiť výruby kríkov či stromov. Naopak, po zime je potrebné vyhrabať trávniky od lístia a suchej trávy, komunálneho odpadu a zamerať sa na čistenie chodníkov. Mesto Banská Bystrica zabezpečí v jednotlivých lokalitách pristavenie veľkoobjemových kontajnerov.

(TS mesta Banská Bystrica, Zdenka Sekerešová)

Pozri tiež

Projekt vybudovania nového skateparku a hokejbalového ihriska v meste pod Urpínom je bližšie k realite

Nová športová infraštruktúra pre hokejbalistov a skaterov by mohla byť realitou už aj  v Banskej Bystrici. Po …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *