PROJEKT KLÍMA BEST MÁ VÝSLEDKY, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ PRE KAŽDÉHO

Cieľom projektu KLÍMA BEST bolo informovať, inšpirovať a mobilizovať verejnosť i rôzne cieľové skupiny k jednoduchým a efektívnym opatreniam pre ozdravenie klímy v nadchádzajúcom desaťročí, ktoré bude kľúčové. Správnou kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení na báze bilaterálnej spolupráce s partnermi z Nórska sme spoločne prispeli k zvýšeniu povedomia o klimatickej gramotnosti obyvateľov Slovenskej republiky.

Projekt s názvom KLÍMA BEST – NAJLEPŠIE skúsenosti pre lepšiu KLÍMU (anglická verzia Better CLIMA based on the BEST experiences – CLIMA BEST) odštartoval 27. apríla 2022 otváracou konferenciou za účasti odbornej verejnosti, nórskych partnerov i slovenských partnerov v sídle agentúry v Banskej Bystrici. Zastrešujúcim cieľom projektu je priniesť výrazné pozitívne zmeny vo vnímaní, informovanosti a v správaní cieľových skupín v boji proti klimatickej zmene.

Dôležitou súčasťou projektu bolo partnerstvo s dvoma nórskymi organizáciami  (The Energy Farm International Foundation, International Development Norway AS), ktoré zaručilo  cennú výmenu bilaterálnych skúseností, poznatkov a osvedčených postupov v oblasti rozumného a bezemisného  vykurovania alebo udržateľnej mobility a zelenej infraštruktúry v mestách,“ povedala Kristína Wimmerová z Občianskeho združenia Ekoenergia, ktoré bolo lídrom projektu.

V Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci boli verejne prezentované jednoduché praktické opatrenia, na ktoré nadväzovalo niekoľko druhov informačných aktivít – workshopy voda pre klímu, solárne jazdy na elektrobicykloch, festivaly krajiny a klímy, praktické semináre o čistom vykurovaní alebo lektorované prehliadky prírode blízkych opatrení v teréne. Viac ako 2000 účastníkov získalo takto praktické skúsenosti alebo nadobudlo nové poznatky v oblasti adaptácie a zmierňovania dopadov zmeny klímy. Aktivity boli cielené na širokú verejnosť, nechýbali ani študenti, zástupcovia verejnej správy, súkromného alebo neziskového sektora. Workshopy pre klímu, zamerané na prírodné vodozádržné opatrenia, zaujali aj zástupcov gréckeho a slovenského Ministerstva životného prostredia (MŽP SR). „Ako Správca programu SK-Klíma považujeme projekt KLÍMA BEST za vlajkový, ukážkový projekt implementovaný v rámci výzvy „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“. Projekt naplnil podmienky a ciele výzvy a zameral sa na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy so zohľadnením princípov informálneho učenia sa, “ uviedol Denis Knotka, riaditeľ odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce z MŽP SR.

Projekt bol slávnostne ukončený v stredu, 21. februára 2024 záverečnou konferenciou v sídle Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), kde sme odbornej verejnosti a pozvaným hosťom predstavilivýsledky a výstupy projektu. Vďaka nemu prešiel za dva roky zmenou aj areál SAŽP v Banskej Bystrici.

„Z praktického hľadiska pribudli dva prístrešky na bicykle – z toho jeden disponuje solárnym nabíjaním, kontajner na povrchové zachytávanie dažďovej vody, stanovištia a napájadlá pre hmyz či vtáky, a biodiverzitná lúka s kvitnúcimi druhmi pôvodných rastlín. Tieto opatrenia boli doplnené informačnými podujatiami a propagačno-vzdelávacími materiálmi,“

zdôraznila Michaela Pšenáková, zástupkyňa pre komunikáciu SAŽP. V rámci projektu bolo otvorené aj Info KLÍMA Centrum v Rajci, ktoré zostáva v prevádzke i po skončení projektu a bude informovať o aktivitách Bioklimatického Parku Drienová, ktoré upozorňujú na klimatickú zmenu ako na problém s najvyššou prioritou.

Cieľom projektu je vymieňať si bilaterálne poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy v snahe zvýšiť povedomie a gramotnosť o zmene klímy a jej dopadoch na Slovensku. Projekt KLÍMA BEST získal grant z Nórska v sume 184 636 € € a je spolufinancovaný v sume 32 583 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií o projekte nájdete tu: https://bioklimapark.com/klima-best/

Zdroj a foto: SAŽP, Michaela Pšenáková

Pozri tiež

Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *