Rezidenčný program Slovenského banského múzea – Open Call 2024

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2024. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva lokality UNESCO.

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sa aktívne angažujú a kultivujú verejný diskurz.

Program je určený pre odborníkov a odborníčky z rôznych oblastí:

 • z oblasti humanitných odborov:
 • antropológia, archeológia, archívnictvo, kunsthistória, história, etnológia, kulturológia, pedagogika, masmediálne štúdiá
 • z oblasti technického zamerania:
 • architektúra, banská technika, ekológia, geológia, informatika
 • z oblasti umenia:
 • vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie a pod.
 • Študenti a študentky vysokých škôl


Téma rezidenčného programu na rok 2024:
MÚZEUM V ČASE KLIMATICKEJ ZMENY

  1. Ekologické zásady pri tvorbe expozícií a výstav v čase klimatickej krízy.
  2. Environmentálna výchova a múzejná pedagogika.
  3. Ekologické prístupy k ochrane zbierok (preventívna ochrana, konzervovanie, udržiavanie vhodných klimatických podmienok v depozitároch, ekologická a ekonomická náročnosť úloh súvisiacich s ochranou zbierok).
  4. Komunikačné a marketingové stratégie múzeí a galérií – nové výzvy pre kultúrne inštitúcie a ich prezentáciu na sociálnych sieťach, komunikácia naratívu klimatickej krízy.
  5. Môže byť prevádzka historických pamiatok ekologická? Znižovanie energetickej náročnosti: teória, stratégie a prax.
  6. Terra Banensium – Zem baníkov v zbierkach SBM – krajinný celok zapísaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Deadline výzvy: 30. november 2023

Zverejnenie výsledkov: 15. december 2023

Viac informácií a prihlasovací formulár (SK, EN) sú v prílohách alebo ich nájdete: https://www.muzeumbs.sk/sk/forum-for-museum

Žiadosť o rezidenciu posielajte v jednom maily na adresu: sbm@muzeumbs.sk.
Žiadosť musí obsahovať:

 1. Kompletne vyplnenú digitálnu prihlášku (vo formáte PDF).
 2. Životopis (PDF, max. 1 800 znakov).
 3. Zoznam publikačnej činnosti, resp. autorské portfólio (PDF, max. 10 MB).

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Lenčová, lencova.miriam@muzeumbs.sk, 045 694 94 35

Tešíme sa, že sa zúčastníte výzvy a aj vďaka Vášmu projektu vzniknú inovatívne námety a výstupy z výskumu a reflektovania zbierkového fondu Slovenského banského múzea a kultúrneho dedičstva lokality UNESCO.

Slovenské banské múzeum

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *