Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO). 

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a kultivujú humanistické aspekty našej civilizácie.

Výzva je určená odborným a vedeckým pracovníkom/čkam z odborov: antropológia, archeológia, archívnictvo, architektúra, banská technika, etnológia, ekológia, história, geológia, informatika, kunsthistória, kulturológia, pedagogika a pod. Kurátorom/kám výstavných projektov, umelcom/kyniam zo žánrov: vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie a pod. O rezidentský pobyt sa môžu uchádzať aj študenti/ky vysokých škôl.

Téma rezidenčného programu na rok 2022: IDENTITA  –  kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a príležitosti zbierkového fondu Slovenského banského múzea. Deadline výzvy: 21. november 2021
Zverejnenie výsledkov: 15. december 2021

Viac informácií a prihlasovací formulár (SK, EN) sú v prílohách.

FORUM FOR MUSEUM – OPEN CALL 2022 SK
FORUM FOR MUSEUM – OPEN CALL 2022 ENG
PRIHLÁŠKA FORUM FOR MUSEUM SK
APPLICATION FORM FORUM FOR MUSEUM ENG
INŠPIRATÍVNE NÁMETY TÉM

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici vyhlásilo otvorenú výzvu (open call) pre záujemcov o rezidenčný program/pobyt v Banskej Štiavnici.

Charakteristika programu

Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu,  a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO). Okrem inovatívnych námetov, prístupov a výstupov, uvítame:

 • výskum špecifík banského prostredia Banskej Štiavnice a ich úloha pri formovaní identity banskej lokality
 • nečakané profesionálne fúzie odborníkov (vedcov, výskumníkov) a umelcov,
 • uplatnenie environmentálneho uvažovania,
 • formulovanie konceptov spolupráce múzea s lokálnou komunitou a marginalizovanými skupinami.

Cieľom rezidenčného programu Forum for Museum je motivovať odbornú verejnosť k uplatňovaniu inovatívnych prístupov v múzejnej praxi.

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a kultivujú humanistické aspekty našej civilizácie.

Komu je výzva určená?

 • Odborní a vedeckí pracovníci/čky z odborov: antropológia, archeológia, archívnictvo, architektúra, banská technika, etnológia, ekológia, história, geológia, informatika, kunsthistória, kulturológia, pedagogika etc …
 • Kurátori/ky výstavných projektov
 • Umelci/kyne zo žánrov: vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie etc…

O rezidentský pobyt sa môžu uchádzať aj študenti/ky vysokých škôl.

Téma rezidenčného programu na rok 2022:

IDENTITA  –  kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a príležitosti zbierkového fondu Slovenského banského múzea.

Téma vytvára medziodborovú platformu pre výskumy a formovanie výstupov zo skúmania rozmanitej škály zbierkového fondu múzea (história, archeológia, etnológia, banská technika, geológia, umelecká história).

Dĺžka rezidencie:

 • 14 dní
 • 1 mesiac
 • 3 mesiace

Časové ohraničenie rezidencií: apríl – september 2022

Očakávania/ Výstupy

 • odborný článok/vedecká štúdia,
 • popularizačný text,
 • podcast/séria podcastov,
 • výstavný scenár, resp. realizácia výstavného projektu,
 • event, workshop,
 • dizajnový produkt/séria, inšpirovaný zbierkovým fondom múzea,
 • umelecká intervencia vo vybranej expozícii múzea,
 • edukačná aktivita,
 • multimediálne dielo,
 • tematická analýza/audit múzejnej činnosti.

Benefity

 • Ubytovanie s pracovným zázemím, ateliérom vo vilke „Žiakov dom“ v areáli banskoštiavnického Starého zámku (lokalita UNESCO).
 • Príležitosť bádať v rozsiahlom zbierkovom fonde múzea, archíve, fototéke a v knižnici múzea.
 • Príležitosť bezodplatnej prehliadky expozícií, výstav a podujatí múzea.
 • Príležitosť spolupracovať s odbornými pracovníkmi, vedeckými špecialistami múzea.
 • Príležitosť na sieťovanie s lokálnou odbornou a laickou komunitou.
 • Produkčná a personálna podpora pri tvorbe a uvedení výstupu podľa možností múzea.

Požiadavky na rezidentov:

 • Schopnosť priebežne prezentovať vlastný rezidenčný projekt v procese prípravy a realizácie, a následne i záverečných výstupov (web, sociálne siete).
 • Schopnosť verejne komunikovať/propagovať svoje priebežné výsledky napr. vo forme eventu, diskusie, videa, etc.

Udalosť: https://www.facebook.com/events/395295288715550

Zdroj a foto : TS Slovenské banské múzeum

Pozri tiež

Ako oceniť DOBRO

Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *