Na slovíčko s Milanom Urbánim

Prečo kandidujem?

Nekandidoval by som, keby náš kraj prekvital. Ale keď je v našom kraji najvyššia nezamestnanosť a chudoba, platy, aj tých čo robia, sú podpriemerne nízke, väčšina podnikov v priemysle aj v poľnohospodárstve zanikla, v dedinách vidieť rozpadajúce sa domy a bezcieľne postávajúcich ľudí. Chýba  kvalitná cestná infraštruktúra, o R2 nehovoriac, chýba integrovaný dopravný systém, pravidelné letecké spojenie zo Sliača. Dlhé čakacie doby na zdravotnícke vyšetrenia a operácie, niektorí sa ich ani nedožijú, dlhé čakacie doby na umiestnenie do sociálnych zariadení, problémy v školstve, kultúre, športe, nášľapné míny v životnom prostredí, nevyužité možnosti v turizme, nečerpanie eurofondov v kraji, chátrajúce zariadenia v majetku kraja a dalo by sa menovať ďalšie nedostatky. Nedoriešenou je aj otázka početnej rómskej komunity v našom kraji, ktorá žije v zúbožených podmienkach. Okrem toho, že mám veľmi rád náš kraj, mám ešte aj jeden ďalší prozaický dôvod na kandidatúru. Meno Urbáni, ktoré je jedine iba v našej rodine na Slovensku, už mnohokrát niekoľko storočí hrdo znelo na župe v našom kraji. Chcem ho tam vrátiť.

Čo urobím ?

V prvom rade zefektívnim prácu na úrade BBSK. Žiadne politické čistky, ale odbornosť na prvom mieste zabezpečiť cez výberové konania. Občan musí byť včas vybavený, nie ako dnes. Zvýšim komunikáciu a spoluprácu s poslancami zastupiteľstva bez ohľadu na politickú príslušnosť, budem rešpektovať dobré nápady a programy pre región a obyvateľov. Zavediem pravidelnú komunikáciu s vládou a ministerstvami. Problémy kraja budem riešiť v súčinnosti s primátormi, starostami, ale aj s ich zastupiteľstvami a  hlavne priamo komunikovať s občanmi, nielen elektronicky. Zavediem systém elektronického referenda cez internet a SMS správy, aby sa občania mohli vyjadriť k vážnym otázkam v kraji pred ich schválením v zastupiteľstve. Podporou hlavne domácich podnikateľov, prinesením nových veľkých investícií domácich aj zahraničných, efektívnym čerpaním eurofondov, samostatne aj spolu s občanmi, zabezpečíme rozvoj vidieka, zvýšime zamestnanosť, aby narastala stredná vrstva, ktorá pri lepších platoch, ktoré chceme, aby sa čím skôr priblížili k európskym, bude mať vyššiu kúpyschopnosť,  čím sa zvýši  spotreba. Nie ľudia za prácou od vlastných rodín, ale prinesieme fabriky k ľuďom. Školský systém prispôsobíme potrebám kraja, aby ani jeden absolvent neostal nezamestnaný. Zvýšením pôrodnosti zabezpečíme pre budúcich seniorov dôchodky. Preto zabezpečím 1 000 eur pre každé novorodené dieťa matky s trvalým pobytom v banskobystrickom kraji.

Garantujem zdravotníctvo bez čakania, nikto nebude čakať na umiestnenie do sociálneho zariadenie, kto na to má nárok. Zabezpečím bezbariérový kraj architektonicky v budovách patriacich pod VÚC, ako i bezbariérovosť po všetkých stránkach, všetci občania sú si rovní. Mám pripravený program riešenia otázky Rómov. Nechcime robiť z Rómov bielych, ale urobme z nich vzdelaných, zdravých, zamestnaných Rómov so slušnými platmi a žiadne dávky bez práce. Naplním dávnu myšlienku vytvorenia tretej metropoly Slovenska súmestím Banskej Bystrice a Zvolena s perspektívou administratívneho hlavného mesta. Je toho veľa, čo mám pripravené pre zlepšenie kraja, ale chcem každého uistiť, že viem a chcem to urobiť, verte mi.

-red-

 

 

Pozri tiež

M. URBÁNI: Detailne poznám náš kraj, chcem a viem, ako ho zmeniť k lepšiemu 

Ľudia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) chcú lepšie žiť, zabezpečiť si svoje rodiny a nie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *