Rozhovor: Mikuláš v piatok potešil aj deti s autizmom, postarali sa o to bystrickí gymnazisti

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom vznikla v roku 2011 vo Zvolene. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom a ich deťom možnosť voľby pri vzdelávaní ich detí s diagnózou, ktorá im zásadným spôsobom vstúpila do života. Keďže školu navštevovalo mnoho žiakov z Banskej Bystrice, v roku 2014 vytvorila aj v meste pod Urpínom svoje elokované pracovisko. My sme školu navštívili spolu s Mikulášom a porozprávali sme sa krátko s jej riaditeľkou Mgr. Elenou Pálkovou.

Od začiatku pôsobenia školy v Banskej Bystrici s ňou spolupracujú študenti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, ktorí pri rôznych príležitostiach navštevujú školu a pripravujú pre jej žiakov rôzne aktivity. Na Mikuláša samozrejme nemohli chýbať. S myšlienkou prišiel profesor tamojšieho gymnázia Jaroslav Šatánek, ktorý „naštartoval“ svojich žiakov k tejto aktivite. Ako nám prezradila pani riaditeľka, samotní žiaci hľadali akúsi zmysluplnú aktivitu v rámci etickej výchovy. Gymnazisti si pre deti pripravili program a nechýbali ani sladkosti.

„Medzi študentmi sú maturanti, ale aj mladší spolužiaci. Oni si to tak pekne odovzdávajú. Tí čo končia, zaúčajú mladších žiakov a takto odovzdávajú pomyselnú štafetu. Sama som bola prekvapená, že mladí ľudia, ktorí sa predtým nestretli s deťmi s takouto diagnózou, sem bez problému vstúpili, krásne s deťmi dokážu komunikovať a aj tie ich bez problému prijali,“ hovorí s nadšením pani riaditeľka.

Prečo je takáto aktivita dôležitá pre deti s autizmom?

„Deti majú v týchto mladých ľuďoch jednak akýsi vzor, možno iný impulz, a často napríklad zistíme, že naše deti dokážu fungovať možno inak a reagujú na podnety, ktoré im my v našich zabehnutých koľajách nedáme.“

Škola vznikla vo Zvolene, no od minulého roka pôsobíte aj v Banskej Bystrici.

Po čase sme zistili, že je potreba posunúť sa do Banskej Bystrice, keďže väčšina detí je z tohto regiónu a záťaž na rodičov bola neúmerná a vďaka mestu Banská Bystrica a najmä pani Márie Filipovej (poz. red. vedúca Odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici) sa nám v minulom roku podarilo zriadiť elokované pracovisko v Banskej Bystrici.“

Ako vyzerá financovanie takejto školy?

Patríme pod špeciálne školstvo a sme na základe normatívov financovaný z Ministerstva vnútra SR, máme financie na mzdy a prevádzku, no nemáme vôbec prostriedky na kapitálové výdavky. Bez dobrých ľudí a bez podpory z vonku by to len veľmi ťažko fungovalo. Preto sa snažíme získavať podporu od rôznych sponzorov a z mimorozpočtových zdrojov. Aktuálne sme sa napríklad zapojili do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia a podarilo sa nám vybaviť pracovnú dielňu so stolom, náradím a kompletným vybavením. To korešponduje s dôrazom na rozvoj manuálnych zručností, ktorý sa aktuálne kladie na deti. A práve naše deti majú špeciálne problém s motorikou a s manipuláciou s predmetmi.“

Koľko detí navštevuje vašu školu a koľko pedagógov sa o ne stará?

„Celkovo máme 21 detí, z toho 14 navštevuje školu v Banskej Bystrici. Záujem je veľmi veľký, keďže nemajú na výber, kam svoje dieťa s takýmto hendikepom umiestnia. To je najväčší problém. Takmer každý týždeň riešim rôzne problémy s deťmi, ktoré sú na štandardnej základnej škole, pretože to prostredie jednoducho nezvládajú a potrebujú kľud, pokoj a štruktúru vzdelávania, ktorú zabezpečujeme v našej škole. V Banskej Bystrici je nás osem – štyria pedagógovia, dve asistentky a dve vychovávateľky.“

Ako vyzerá bežný deň vo vašej škole a ako prebieha výučba?

„Najväčší rozdiel je v tom, že nemáme klasické vyučovacie hodiny, ale vyučovanie prebieha formou tzv. blokového vyučovania, kde je stanovený čas napríklad dvoch hodín, kedy učiteľ prispôsobuje výučbu individuálne podľa toho, ako je dieťa schopné pracovať a sústrediť sa. Je to pokojnejšie ako pri klasickom vyučovaní, nezvoní nám tu, skladba látky nie je podľa ročníkov ale individuálna a pracujeme v triedach s menším počtom detí.“

Máte pocit, že podmienky v klasickej základnej škole nie sú vhodné pre výučbu a prácu s takýmito deťmi?

„Treba povedať, že nie všetky deti patria do našej školy. Veľa detí zvládne aj základnú školu a je pre nich prínosom to viac podnetné prostredie. Mám na to trošku iný pohľad a pedagógov do veľkej miery chápem. Vnímam to skôr ako chybu systému, majú to veľmi ťažké, pretože často nie sú vybavení ani vedomostne, osobnostne, niekedy ani fyzicky. Naviac v dnešnej dobe je strašne veľa detí s vývinovými poruchami učenia či poruchami správania a je to pre pedagógov enormná záťaž. Jednoducho nemajú ani čas ani priestor na to, aby sa mohli tomu dieťaťu venovať v takej miere, v akej by to bolo potrebné. Keby škola mala také materiálne, priestorové a personálne vybavenie, aké by bolo potrebné, viem si predstaviť, že nejaká forma integrácie by takto mohla fungovať.“

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Je to stav ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery „nášmu svetu“, s možnosťou plnohodnotnejšieho života. Práve to poskytuje takýmto deťom Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom. Pkiaľ by ste sa chceli o tejto téme dozvedieť viac, prípadne by ste mali záujem akoukoľvek formou pomôcť, všetky potrebné informácie nájdete na stránkach školy zsautizmus.webnode.sk

(pef)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *