Rozhovor: Milan Daniš – GUĽOMET

Petanque (ďalej petang) môžete ho brať ako zábavu, ale i ako vážnejší šport. Navyše pri hre neexistujú žiadne vekové obmedzenia. Petangu sa pokojne venujú osemročné deti i  dôchodcovia.

Aké sú základné pravidlá? Cieľom hry je priblížiť petang.gule k drevenej guličke: košónu. Hádže sa z kruhu s priemerom päťdesiat centimetrov. Jeden z hráčov nahodí na začiatku hry košón do vzdialenosti šesť až desať metrov, to isté družstvo hádže i prvú guľu. Hrá sa dovtedy, kým jedno z družstiev nedosiahne trinásť bodov.

Klub Guľomet bol založený 1.2.2019 , je súčasťou Banskobystrického okrášľovacieho spolku o.z.

Klub združuje záujemcov o hru petang ,umožňuje členom účasť na tréningoch, turnajoch a sprievodných podujatiach. Organizuje športové podujatia, turnaje, sprievodné aktivity. Členovia klubu sa pravidelne stretávali (pred pandémiou) na tréningoch na petangovom ihrisku v areály Centra voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Už od r. 2019/2020 sa zúčastňovali, zatiaľ ako nelicencovaní hráči, súťaží – turnajov Slovenskej federácie Pétanque v rámci SR.

V Základnej škole Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica, členovia klubu ponúkli v r. 2019 spestriť klubovú činnosť žiakov (od 8 r.) tréningami petangu. So súhlasom vedenia ZŠ sa tieto tréningy stali pravidelnou školskou klubovou aktivitou 1x týždenne v r. r.2020/2021.

Klub Guľomet, BBOS o.z. získal ocenenie Mesta Banská Bystrica a Centra dobrovoľníctva „Srdce na dlani, r.2020 „za dobrovoľnícku prácu s deťmi v ZŠ Narnia.

Projekt „PETANG SPÁJA GENERÁCIE „ sa ujal a bude pokračovať aj v nasledujúcom období, po pominutí pandémie. Tréningová činnosť s deťmi má za cieľ postupne pripravovať hráčov „Juniorov“ a organizovať turnaje v škole a u zdatných hráčov s pokračovaním možno aj na turnaje organizované Slovenskou federáciou PETANQUE na Slovensku.

Petang prispieva k rozvoju telesnej kultúry, k aktívnemu využívaniu voľného času, získavaniu skúseností, rozvoju sústredenosti, presnosti a vytrvalosti.

Tiež k rozširovaniu zdravého životného štýlu medzi generáciami. Vstup do klubu je otvorený pre záujemcov o tento šport.

Prinášame vám rozhovor s Ing. Milanom Danišom predsedom petangového klubu Guľomet, BBOS oz.

*            Ako ovplyvnila pandémia a obmedzenia s ňou spojené Váš život?

Ovplyvnila negatívne: odstavenie všetkých kontaktov, znemožnila cestovanie, návštevu kultúrnych podujatí,….

*             Čomu sa momentálne venujete?

Aby sme prežili a nezbláznili sa.

*             Čo sa týka vašej činnosti v združení aké obmedzenia ste pocítili najviac? 

Epidémia a následné opatrenia úplne paralyzovali našu činnosť. Kedže boli zastavené všetky kolektívne aktivity od XI. 2020 sa naša činnosť rovná nule.

*             Čo urobíte ako prvé po uvoľnení opatrení?

Ako prvé po uvoľnení opatrení upraceme vonkajšie priestory v KCF, vrátane nášho domovského ihriska. Potom si prejdeme projekt turnajov v petangu na rok 2021 – čo   ešte stíhame a čo bude možné riešiť presunom termínov. Na rok 2021 sme plánovali spolu 9 športových a spoločenských podujatí.

*             Čo Vám najviac chýba zo života pred pandémiou?

Chýba nám možnosť aktívne sa venovať našej záľube a športu, možnosť aktívne fyzicky stráviť časť dňa v spoločnosti priateľov.

*             Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom?

V roku 2021 plánujeme pripraviť pre širokú verejnosť akcie na oboznámenie sa s petangom. Počas celého leta (júl – august)  budeme pripravovať propagačné a popularizačné tréningy na ihrisku pri Úsvite s možnosťou zapojenia širokej verejnosti. Všetkých pozývame – podrobnosti uvediem v júnovom (májovom?) čísle Priekopníka. Petang si bude možné zahrať aj na Plážovom kúpalisku, kde prenajímateľ pán Dr. Sninský pripravuje výstavbu petangových ihrísk.

zč,  Milan Daniš, foto: Natália Ceglédyová, Guľomet

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *