Rozhovor s Jarkou Lipkovou: Máme dôkaz, že študenti a učitelia dokážu spolupracovať

Presvedčiť sa o tom môžete na slávnostnej konferencii rozvojového programu Show your talent, ktorá sa bude vysielať online už vo štvrtok 11. júna.

O prípravách konferencie, zákulisí celého programu, ale aj rozvoji talentoch sme sa rozprávali s Jarmilou Lipkovou, riaditeľkou Centra voľného času – JUNIOR. Prezradila nám čo všetko môžu zažiť účastníci rozvojového programu Show your talent, ktorý aktuálne prebieha na štyroch stredných školách.

Jednou z nich je aj Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene, kde program o chvíľu vyvrcholí slávnostnou konferenciou, na ktorú sa môžete registrovať na www.showyourtalent.sk

Prečo je dôležité, aby mladí ľudia poznali svoj talent? 

V dnešnej dobe rôznych talentových súťaží a športových vzorov si bežný človek a zvlášť mladý, väčšinou myslí, že nemá na nič talent, nič nedokáže. Sú o tom presvedčení, lebo sa u nich neprejavuje žiadny talent, ktorý je už na prvý pohľad viditeľný. Napríklad spev, tanec, šport.

Opak je však pravdou. George Gallup, zakladateľ Amerického inštitútu verejnej mienky totiž zistil, že každý človek sa narodí s talentami, ktoré sú jedinečné, a teda nikto iný nemá ich rovnakú kombináciu a silu. Talenty spolu s vedomosťami, zručnosťami a praxou tvoria silné stránky človeka. Podľa prieskumov spoločnosti Gallup® ľudia, ktorí denne využívajú svoje silné stránky, majú šesťkrát väčšiu pravdepodobnosť, že ich práca bude baviť. V prípade, že sa budú venovať svojim top talentom, pochopia svoje správanie a konanie, budú úspešnejší, vytýčené ciele budú dosahovať ľahšie a jednoduchšie.

Ako môžu žiaci rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti vo vašom programe? 

V prvom rade je dôležité, že účastníci sa zapojili do programu Show your talent dobrovoľne, absolvovali prijímací pohovor, v ktorom obhájili svoju motiváciu osobnostne sa rozvíjať, učiť sa prostredníctvom zážitkov a skúseností. Už od prvého školenia sa učia lepšie komunikovať, spolupracovať, tvoriť. Počas prípravy a realizácie tímových projektov plánujú, riešia konflikty, robia rozpočty, oslovujú dôležitých dospelých, učia sa zodpovednosti, často získavajú manuálne zručnosti. Neoceniteľným v celom ich rozvoji je osobný mentoring. Skúsení mentori ich povzbudia, motivujú, často poradia, pomôžu im pochopiť v čom sú jedineční, čo chcú v živote dosiahnuť.

Show your talent ponúka mladým víkendové školenia, workshopy, realizáciu projektu, mentoring aj konferenciu. Čo je z toho najväčší zážitok?

Pre účastníkov je prvé víkendové školenie úžasným zážitkom. Mnohí sú prvý krát mimo domova bez rodičov, nevedia čo ich čaká, nakoniec však odchádzajú nadšení z realizovaných aktivít, priateľstiev a očakávaní ďalšieho priebehu programu. To ale netušia, že v závere príde slávnostná konferencia a zatieni všetko ostatné. Z pôvodne vystrašených, nesmelých, mladých ľudí sa v priebehu pol roka stali sebaistí, zodpovední, pohotoví a ctižiadostiví absolventi. Zažijú svojich 15 minút slávy v kruhu rodičov, mentorov, lektorov, spolužiakov, učiteľov a ostatných vzácnych hostí. Konferencia je jednoznačne najväčší zážitok pre všetkých.

Ako prebiehajú také víkendové školenia?

Na túto otázku mám jednoduchú odpoveď: Kto nezažil, neuverí. Na prvú „víkendovku“ prichádzajú síce žiaci z jednej školy, ale z rôznych tried a ročníkov. Prváci sa ešte nestihnú adaptovať vo svojej novej triede a zrazu majú prežiť víkend s inými žiakmi školy. Okrem toho sú účastníkmi aj štyria učitelia.

Čo je ich úlohou?

Väčšinu aktivít sú súčasťou menších tímov, ktoré plnia zadané úlohy, niekedy robia pozorovateľov, aby lepšie spoznali žiakov. V závere prvej víkendovky sa účastníci rozdelia do projektových tímov, v každom z nich je aj jeden učiteľ, ktorý ma skôr pozíciu facilitátora a študentom napomáha, no nerealizuje ich projekt za nich.

Do akých aktivít sa dnešní stredoškoláci zapájajú najradšej?

Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí Mission Impossible, Action Boud, či nočná hra, pri ktorých je veľa zábavy, účastníci plnia zaujímavé úlohy, prichádzajú do kontaktu s miestnym obyvateľstvom, musia rýchlo reagovať, či tvoriť.

Ako ste spomínali, nepracujete len so žiakmi, ale aj s učiteľmi, prečo? 

Pracovať len so žiakmi, alebo len s učiteľmi je veľmi jednoduché. Máte homogénnu cieľovú skupinu, zistíte ich potreby, stanovíte ciele a tie postupne dosahujete. V našom programe sa snažíme, aby v ňom nebol učiteľ učiteľom, ale aktívnym účastníkom všetkých vzdelávacích aktivít spolu so žiakmi. Zároveň v priebehu programu svoj projektový tím podporuje, usmerňuje, motivuje. Podieľa sa na príprave, realizácii a prezentácii projektu spolu so žiakmi. Vzťah učiteľ – žiak nadobúda novú dimenziu. A ako to vidíme aj na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene, táto spolupráca nanovo motivuje učiteľov pre svoje poslanie.

Aký prínos má tento program pre školu na ktorej sa realizuje? 

Jedným z cieľov pri príprave programu bola zmena atmosféry na škole. Z formálneho, strohého prostredia sa aj vďaka realizovaným projektom, ako napr. paletové sedenie na chodbe, či vytvorenie posilovne, stáva prívetivejšie. Žiaci jednotlivých tried a ročníkov sa navzájom lepšie poznajú, rešpektujú, priatelia. Učitelia viac chápu, že život žiakov nie je len škola a učenie, majú svoje starosti, záujmy, brigády. Žiaci si uvedomujú, že učitelia sú tiež len ľudia a častokrát úplne iní, ako ich vnímali.Okrem toho sa zvýšil kredit školy, prejavil sa väčší záujem o štúdium ponúkaných odborov, proste škola je „in“.

 Aktuálne chystáte záverečnú konferenciu na ktorej žiaci spolu s učiteľmi odprezentujú svoje projekty. Je to pre nich veľká výzva?

Určite je to veľká výzva. Vzhľadom k aktuálnej situácii nie je možné robiť konferenciu s veľkým živým publikom, preto sme sa ju rozhodli zorganizovať a vysielať online. Študenti tak budú svoje projekty prezentovať namiesto publiku pred kamerami. Nebudú vedieť koľko majú divákov, kto ich sleduje, či sa prezentácia páčila, alebo nie. Bude to pre nich vzácna skúsenosť. Okrem toho musíme dodržiavať stále platné pravidlá Úradu verejného zdravotníctva SR, čo neprispeje k celkovej pohode a uvoľneniu atmosféry. Podmienky teda majú tento rok o čosi viac sťažené, nepochybujeme však, že konferenciu zvládnu excelentne.

Bude možné túto konferenciu možné sledovať online aj bezplatne? 

Samozrejme áno. Okrem pozvaných hostí, mentorov, priaznivcov, rodičov, učiteľov a žiakov stredných škôl nielen v našom kraji, srdečne pozývame všetkých ostatných záujemcov sledovať online konferenciu 11. júna 2020 v čase od 9.00 hod do 14:00. Čakajú Vás okrem prezentácií projektov zaujímaví hostia, či súťaže.

Pre online vstupenku zdarma je nutné registrovať sa vopred na https://showyourtalent.sk/

Všetci zaregistrovaní dostanú mail s linkom na živé vysielanie.

Program Show your talent organizuje OZ TEAM v spolupráci s CVČ – JUNIOR Banská Bystrica, pod záštitou predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera a s finančou podporou Európskeho zboru solidarity.

Autor: Jaroslav Dodok, foto: Show your talent

Pozri tiež

Žiacka chodecká liga ide do finále

V meste pod Urpínom sa  vo štvrtok 23. mája 2024 uskutoční finále Žiackej chodeckej ligy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *