Rozhovor s Petrom Sárincom

Mesto Banská Bystrica sa v roku 2018 rozhodlo zaradiť pre začiatok kultúrneho leta akciou Dni mesta Banská Bystrica 2018. Sprievodný program na sobotu je  naplánovaný  na obnovenie historickej tradície, ktorá sa  v mesta pod Urpínom rozvíjala od 16. storočia a to po bitke pri Moháči – po roku 1526, keď sa obyvateľstvo a banský podnikatelia v banských kráľovských mestách začali obávať o svoj majetok a životy pred tureckým plienením.

V tej dobe sa  začalo intenzívne investovať do bezpečnosti miest a zahájila sa výstavba nedobytných hradieb a mestských brán. Práve v tomto čase sa baníci snažili dostať cez mestské brány a spevom a komédiou zabaviť mestských pánov. To viedlo k vzniku osobitnej mestskej kultúry spojenej s baníckym životom, ktorá rokmi utíchla. Okrajovo festivácie spomína aj koncom 19. storočia Jozef Gregor Tajovský, ale už len v súvislosti s mestskými kantormi. O tejto iniciatíve sme sa porozprávali so  spoluorganizátorom podujatia principálom Starohorského baníckeho spevokolu Petrom Sárincom, aby sme zistili  viac informácií  o tomto novo rodiacom sa podujatí.

Myslíte si, že ponuka takéhoto programu spojeného so spevom, humorom a veselými postavičkami osloví občanov mesta a bude ich to  zaujímať?!

Veľa obyvateľov mesta sa zaujíma o mestskú históriu, na a keď bude spojená s dobrou dramaturgiou, myslíme si, že prispejeme týmto živým podujatím ku koloritu banského mesta. História nám ponúka neobmedzený kapitál v udalostiach, ktoré aj po stovkách rokov môžu v 21. storočí priniesť ojedinelú atmosféru do mesta a vytvárať nie každodenné zážitky. Máme k tomu originálnu kulisu krásneho historického mesta, informácie od našich historikov akými boli Emil Jurkovič a ale i Matej Bell Funtík a ďalší. Dobrým základom je i banícky spevokol, ktorý interpretuje ojedinelé banícke piesne už 10 rokov a pozvali sme aj zaujímavých hostí z mesta Jihlava.

Hovoríte, že pôjde o nevšedné zážitky, kto sa postará o tieto zážitky v programe?

K dobrej atmosfére podujatia by mali prispieť veselé postavy, ako je strážca baníkov Permoník, ktorý je už tak starý a veľmi dlho sa nerozprával s nikým v podzemí, že zabudol aj svoje meno, kdeže ho v baniach dávno nik neoslovil. Preto ho nanovo pokrstíme a tu budú mať úlohu deti ktoré sa zúčastnia sprievodu. Do pestrosti zážitkov prispeje určite aj humorná postava baníckeho beťára Hanza. Zámerom podujatia je spomenúť si nielen na históriu spojenú s veľkou slávou mesta, keď bola založená Thutzovsko Fuggerovská spoločnosť, pred jej sídlami na  historickom námestí, a symbolom mesta – hodinovou vežou, ale tiež si pripomenúť  historickú satiru v podaní slovenského humoristu Bystričana Jána Snopka.

Spomínali ste aj hostí z mesta Jihlava, môžete uviesť viac, či je to prekvapenie.

Nie, nesnažíme sa o  prekvapenia, ale o príjemné oživenie do atmosféry sprievodu, lebo účasť prijal oddiel  mestskej gardy kráľovského baníckeho mesta Jihlavy  s veliteľom  hejtmanom  Davidom Kočkom. Garda príde aj so svojou výzbrojou a tú bude veľmi dobre počuť na našich zastaveniach, ale majú aj pekné červené  historické kostýmy.

Prečo Vás zaujalo práve mesto Jihlava, prečo to nie  je iné mesto z českej republiky Mestská garda kráľovského baníckeho mesta Jihlava 

Keď sme tvorili program podujatia tak sme nechceli pozývať niekoho,  len preto aby sme tu mali nejakú návštevu. Taktiež sme využili skutočnosť, že v tomto roku si pripomíname výročie 100 rokov od vzniku Československa. Preto sme hľadali historickú súvislosť v našim banským mestom a objavilo sa prepojenie na banské právo Jihlavské už pri zakladaní mesta Belom IV.- Andrejovičom v roku 1255. Banícke právo mesta Jihlavy z roku 1249, ovplyvnilo  vznik banského práva štiavnického, a to sa spomína pri založení mesta Banská Bystrica kráľom Belom IV. Ide v histórii mesta o jednu z najvýznamnejších udalostí pre rozvoj baníctva, ktorá v zakladacej listine povolila ťažbu drahých rúd a určila dane. Po pár rokoch prispel tento  významný akt k veľmi slávnej dobe mesta Banská Bystrica koncom 15 a začiatkom 16 storočia.

 V propozíciách podujatia hovoríte, že ide o veselý sprievod. Máme tomu rozumieť tak, že ide o putovanie mestom?!

No nenazval by som to putovaním, lebo vzdialenosti jednotlivých zastávok sprievodu sú v prechádzkových vzdialenostiach pri pomalej chôdzi, teda nič únavné. Pôjde sa z Huštáku na historické námestie a v tom prípade ide skutočne o krátke vzdialenosti. Teda podujatie je  sústredené  na centrum mesta a dolnú ulicu. Viete dolná ulica a kostol sv. Alžbety tiež nazývaný špitálsky a vedľa neho postavené xenodóchium ( stredoveký útulok po latinsky) – špitál zo 14.storočia, určený pre chorých, nevládnych a opustených baníkov je niečo čo je rovnakým znakom  kráľovského banského mesta tak v Banskej Bystrici ako v Novej Bani, Kremnici či Banskej Štiavnici. V týchto banských  mestách nájdete dolnú ulicu a  vždy kostol sv. Alžbety prepojený na útulok. Najčastejšie sa takýto pôdorys mesta na dolnej ulici spájal so slovenským baníckym elementom vo všetkých banských mestách, súviselo to aj s chudobnejšou časťou obyvateľstva. No a súčasťou programu je aj kostol sv. Alžbety, ktorý volá o pomoc na svoju záchranu. Keď pre nič inšie, tak už len preto, že kostolík  je spojený so slovenskou časťou obyvateľstva banských miest, ktorí boli vytlačení na perifériu mesta. Preto je potrebné sa zaujímať o dobročinnosť a tu  správa farnosti pristúpila na verejné krátenú omšu v otvorenom priestore pred kostolíkom za účasti baníckeho spevokolu a to bude úvodný zážitok programu spojený s predajom dobrých srdiečok z perníka na podporu obnovy kostolíka. Celebrátorom bude rektor kostola
ThLic. Pavol Noga, lazarista.

V programe je aj kométa a knižka o kométe, čo si tým chcete pripomenúť?!

Do programu sme zaradili ja kométu , ktorá preletela ponad banské mestá. Áno z ničoho nič sa zjavila nad banskými mestami na strednom Slovensku kométa. Samozrejme to vyvolalo v ľuďoch strach. Preto vedenie baní objednalo u banskobystrického rodáka Jakuba Pribicera pojednanie o tejto kométe, nakoľko bol vyštudovaný hvezdár. Tak sa stalo, že táto 28 stranová knižôčka bola vytlačená v Banskej Bystrici,  ako prvé svetské dielko svojej doby. V tomto roku si pripomenieme 440 výročie tejto udalosti, kdeže sa materiál vydal v roku 1578. A dúfam, že budú môcť účastníci podujatia aj pohľadať kométu cez  špeciálny ďalekohľad priamo na námestí a očakávať či sa  náhodou zjavenie nezopakuje.

No teraz už len popriať zaujímavému programu dobré počasie na sobotu 16.júna a množstvo spokojných návštevníkov a Bystričanov.

(r), ilustračné foto D. Kočka

Pozri tiež

9. sezóna Letného kina na amfiteátri v Banskej Bystrici

sezóna Letného kina na amfiteátrizačne už 31. mája v rámci festivalu Dni tanca   OZ za! …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *