Začnime s vysťahovaním!

Vynikajúci historik a odborník na dejiny 2. svetovej vojny, ale aj uznávaný manažér špičkového multifunkčného kultúrneho podniku, akým bezpochyby Múzeum SNP v Banskej Bystrici dnes je.

Stanislav Mičev ohlásil 4.4.2017, v deň oslobodenia Bratislavy a Liptovského Mikuláša v roku 1945 spod fašistickej okupácie, svoju kandidatúru na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. „Banskobystrický kraj potrebuje nový život po každej stránke a ľudí, ktorí si vážia hodnoty svojho kraja, jeho históriu, obyvateľov a ich nadanie a nebudú nás izolovať od okolitého sveta“, povedal.

Pán Mičev, čo je hlavným dôvodom Vašej kandidatúry?

Aktuálny politický a spoločenský čas na Slovensku zažíva množstvo turbulencií. Avšak dlhodobý signál, tvrdo dehonestujúci slovenskú kultúrnosť, históriu a súčasnosť, je prítomnosť neofašistických stúpencov v politickom živote, v štátnej a verejnej správe. Od prvého momentu nástupu fašistickej ideológie do postu predsedu môjho rodného Banskobystrického kraja som profesionálne a ľudsky vyslal signál cez množstvo zahraničných aj domácich médií, že sa deje najvážnejšia chyba v súčasnom vývoji slovenskej spoločnosti, ktorá sa skrýva za plné symboly fašistickej rétoriky a symboliky. To som ešte nevedel, čo sa udeje s rozvojom kraja a jeho riadením za štyri roky neodbornosti, nekompetentnosti  a tvrdej korupcie. Kraj začal výrazne stagnovať v rozvoji, komunikácii a spolupráci na všetkých úrovniach. Rozpočtová politika bez investícií spôsobuje úpadok. Izolácia kraja od cezhraničnej spolupráce, ignorácia diplomatickou obcou, porušené medzinárodné vzťahy, nekomunikácia so starostami obcí, primátormi miest, reprezentantmi ostatných krajov. To je len niekoľko faktov zo súčasnej situácie Banskobystrického kraja. A jedným z vrcholov predstavenia straníckeho aparátu ĽSNS, ktorý žije zo štátnych zdrojov Úradu BBSK, je zasahovanie do slobody tvorby, kontrola dramaturgií festivalov, účinkovania umelcov. Je to len začiatok. Pokračovaním bude retardačný politický systém. Podotýkam bez eurofondov, ktoré nám vďaka pánovi Kotlebovi konkrétne v Banskobystrickom kraji unikajú intenzívne. Čo všetko sme mohli v kraji mať za zablokovaných 20 miliónov eur?

Nechcem a myslím si, že ani drvivá väčšina z nás, návrat k retardačným politickým systémom, ktoré nás privedú k autoritárskym spôsobom riadenia. Nechcem, aby mi niekto vnucoval, čo smiem a čo nesmiem čítať. Nechcem, aby mi predpisovali čo mám a môžem rozprávať. Naopak chcem, aby sloboda konania a vyjadrovania bola základom nášho každodenného života a nikto nemal právo do nej zasahovať. Jediným limitom nech je, aby sme nenarušili práva a slobody iných ľudí. Myslíte si, že nič také nehrozí?

„Počas uplynulých mesiacov som strávil veľa času na stretnutiach s obyvateľmi kraja,“ uviedol Stanislav Mičev. „Keď diskutujeme o tom, ako vnímajú pôsobenie Mariana Kotlebu vo funkcii župana, jasne vidieť aký široký dosah má jeho demagógia a politický marketing.“ Ľudia Kotlebu vnímajú ako bojovníka proti korupcii, avšak realitou je prihrávanie zákaziek kamarátom, netransparentné verejné obstarávania a zamestnávanie rodinných príslušníkov.

Už sa viac nemôžem nepozerať, čo sa v kraji pod súčasným vedením deje. Prepustení odborníci z úradu, nevyužitých 20 miliónov eur z eurofondov a všadeprítomné rodinkárstvo. Banskobystrický kraj má obrovský potenciál, ktorý treba využiť na zlepšenie života občanov, len Marián Kotleba ho dostal svojou politikou do izolácie. Na to je ale nevyhnutná spolupráca všetkých zainteresovaných od štátu po obce. Od zamestnávateľa, cez školy, až po odborárske organizácie. Len keď všetci spoločne zaberieme, vieme krajom pohnúť. Bohužiaľ súčasné vedenie kraja je uzavreté do seba, do svojich politických obchodov a snaží sa využívať zdroje župy na propagáciu fašizmu. Moje rozhodnutie kandidovať dozrelo pod tlakom toho,  čo Kotleba pácha v kraji a tým, že viem, čo s krajom ďalej.

Aké kroky a nástroje pripravujete vo svojom programe pre rozvoj Banskobystrického kraja?

Mojou snahou je vyviesť kraj z izolácie. Otvoreným, odborným a zodpovedným riadením a spoluprácou na všetkých úrovniach. Už dnes mám za sebou množstvo stretnutí so starostami a primátormi v kraji, ktorí sú pre súčasné vedenie kraja veľkou neznámou. Pritom sú to oni, kto garantuje plánovanie aj výkon v samospráve. Druhým pilierom je dvojrýchlostný pohľad na rozvoj kraja. Princíp je v pohľade na vedenie regionálnej politiky dvojakou optikou, cez dvoch zástupcov predsedu, pre severné rozvinutejšie okresy a južné, s plným zastúpením odboru regionálneho rozvoja v oboch častiach kraja. Takto dosiahneme možnosť rýchlejšie a kvalitnejšie definovať potreby území a skoordinovať spoluprácu všetkých aktérov.

Prioritou pre mňa je otvorená politika s aktívnym pôsobením občanov kraja a to nielen pri tvorbe koncepcií, ale aj pri ich realizácii, vrátane možnosti vstupovania do prerozdeľovania verejných financií. Rozumné a zmysluplné investície, ktoré v budúcnosti prinesú zisky aj pre samotný kraj. Vidím ich hlavne v oblastiach životného prostredia a sociálnych služieb. Koordinovaným postupom sa dá dosiahnuť kraj s najlepšou cestnou infraštruktúrou v rámci Slovenska, flexibilnou a dostupnou dopravou. Ďalšia možnosť pre rozvoj je aktívna podpora malého a stredného podnikania, podpora rodinných fariem, spracovateľských podnikov na báze domácej produkcie. A obecné podniky, ktoré budú vedieť poskytnúť prácu aj menej kvalifikovaným spoluobčanom. Je toho veľa, čo sa dá urobiť.

Ak to mám zhrnúť jednou vetou, chcem so skutočnými odborníkmi vytvoriť v kraji maximálne možné podmienky, aby mladí ľudia našli nový život tu doma a nemuseli v pondelok ráno cestovať do Bratislavy a do Rakúska. Náš kraj má, v rukách šikovného a skúseného manažéra vo verejnej správe, všetky predpoklady rásť.

Vaša kampaň postupuje veľmi netradične. Po slnku a novom živote prišli preškrtnuté hákové kríže.

Som za nový život pre kraj, ktorého symbolom je žltá a kruh, hovorí, že sme niekde urobili chybu a máme šancu ju napraviť. Ako v úcte k hodnotám, tak k rozvoju kraja. Najprv sa však musíme otvorene vyrovnať s chybami, ktoré sme urobili v minulosti. Banskobystrický kraj je krajom Slovenského národného povstania, tu sú hektolitrami ľudskej krvi pokryté miesta. Hnusí sa mi v 21. storočí dar 1488,- eur od Mariana Kotlebu pre postihnuté dieťa, čo znamená silnú fašistickú rétoriku a signál, ktorý patrí do úst fašistom. Tí v 2. svetovej vojne handikepovaných a postihnutých tvrdo hádzali do plynu. Bez pardonu. Tieto súvislosti nevnímame v bežnom živote. Tie signály sú však jasné. A izolujú nás od múdrych a vyspelých kultúr. Je čas si povedať: „Už nikdy viac!“ Fašizmus.

Jednokolová voľba sťažila výrazne situáciu v našom kraji. Existuje vôbec riešenie pri takom počte kandidátov, ak účelom volieb je zmeniť vedenie nášho kraja a predsedu v jeho čele?

Existuje. V máji som ho otvoril. Je to Memorandum o spoločnom postupe, v ktorom podpisom môžu deklarovať kandidáti, že ak sa skutočne objaví, podľa oficiálnych, nezávislých, nezmanipulovaných a nekúpených odborných prieskumov, kandidát, ktorý bude mať najvyššie preferencie, ostatní ho svojimi hlasmi podporia. Toto Memorandum je tiež informáciou pre voličov, ktorí majú svojho kandidáta, svoju politickú a hodnotovú orientáciu, že nám ide o vyšší cieľ, nie o osobné záujmy a preto vieme odovzdať svoj hlas nezávislému, pravicovému či konzervatívnemu kandidátovi. V tejto kampani totiž ide o viac ako o rozvoj kraja. Ide o rozvoj kraja v demokratickej spoločnosti.

ih, foto: archív Stanislav Mičev

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *