RÚVZ BB sa zapája do Európskeho týždňa boja proti drogám na ZŠ a SŠ

V roku 1998 v Grécku Európska komisia prvýkrát vyhlásila Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý si každoročne pripomínajú všetky členské štáty EÚ. Aj preto sa vždy 3. novembrový týždeň nesie v duchu boja proti drogám.

Najrozšírenejšími legálnymi a zároveň bežne dostupnými drogami na Slovensku sú alkohol a tabak. Za nelegálne drogy sa považujú tie, ktorých výroba, predaj alebo získavanie je v rozpore so zákonom o omamných prostriedkoch, ako napr. heroín, kokaín, pervitín atď.

Keďže problematika drog a drogovej závislosti patrí v súčasnosti k celospoločenským problémom takmer vo všetkých krajinách sveta, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ  so sídlom v Banskej Bystrici  sa snaží ochrániť mladých ľudí tak, že sa venuje drogovej prevencii na školách nielen počas Európskeho týždňa boja proti drogám, ale v priebehu celého roka. Ako uviedla Mgr. Tatiana Zvalová a PhDr. Petra Hellebrandt, od začiatku roka 2021 už bolo zrealizovaných 24 prednášok, kde bolo spolu 996 edukovaných. Ale pravdou je, že v mesiaci november pracovníci RÚVZ BB intenzívnejšie realizujú prednášky s touto tematikou, ako napr.:

,,Moderné je nefajčiť“, „Riziká užívania alkoholu a prvá pomoc pri intoxikácii“  a „Neberte drogy, lebo si drogy zoberú vás“.

Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku, ktorá nedovoľuje realizáciu uvedených prednášok priamo na školách, ich RÚVZ BB ponúka online formou.

Ponukový list prednášok bol zaslaný 58 základným a 26 stredným školám v okrese Banská Bystrica a Brezno, záujem však prejavilo zatiaľ 15 škôl, na ktorých budú prednášky zrealizované v priebehu novembra.

RÚVZ BB, foto : ilustr. red.

Pozri tiež

Ako oceniť DOBRO

Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *