Sociálne slabšie rodiny môžu využiť rekreačné pobyty

Letné tábory pre deti predstavovali začiatok projektu pomoci sociálne slabším rodinám. Pokračovaním projektu sú rekreačné pobyty pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a sústredenie pre záujmové a športové združenia zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Aj v tejto časti projektu je základným cieľom pomoc sociálne slabším rodinám a deťom.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi si môžu užiť pár dní oddychu alebo záujmové združenia rozvíjať svoju záujmovú činnosť v šiestich štátnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR zdarma. Krátkodobé pobyty je možné využiť už od konca októbra. Ide o pobyty v dĺžke  štyri až sedem dní. Štát hradí ubytovanie a plnú penziu, dopravu si každá rodina alebo organizácia platí sama. Pre záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky, MV SR predbežne vyhradilo kapacitu približne 12 tisíc prenocovaní na pol roka vopred.

Rodinné pobyty

Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, si musí riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo prihlásené.

Stačí, ak si rodina vyzdvihne žiadosť o pobyt na  obecnom/mestskom úrade, okresnom úrade alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, môže si ju tiež stiahnuť z webovej stránky MV SR. Môžu si vybrať ľubovoľné zariadenie a termín, ktorý im vyhovuje. Vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlú na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného k jeho trvalému bydlisku. Príslušné rekreačné zariadenie bude kontaktovať rodiny, ktorým bol bezplatný poukaz pridelený. V prípade, že počet žiadostí na daný termín presiahne kapacitné možnosti rekreačného zariadenia, výber rekreantov bude uskutočnený žrebovaním.

Záujmové a športové združenia

Ide o podporu rozvoja detí a mládeže, ktoré v rámci voľnočasových aktivít vykonávajú niektorú z výchovno-vzdelávacej, záujmovej, umeleckej alebo športovej činnosti. Ministerstvo vnútra SR ponúka možnosť ubytovania a celodennej stravy zdarma pre organizácie, ktoré sa venujú deťom vo veku od 6 do 19 rokov. Pobyty majú charakter mimoškolského viacdenného tematicky zameraného sústredenia ako sú športové a umelecké sústredenia, kreatívne dielne a workshopy, mimoškolské vzdelávacie aktivity a pod. (základné umelecké školy, centrá voľného času, športové kluby, tanečné školy či folklórne súbory).

Súčasťou balíčka nie je doprava, pedagogický, odborný či zdravotnícky personál ani materiál na činnosť. Tie si organizátor zabezpečuje na vlastné náklady. Žiadosti je potrebné adresovať na Ministerstvo vnútra SR alebo poslať mailom na adresu: pobyty@minv.sk. V prípade, že počet žiadostí presiahne kapacitné možnosti, budú pri výbere uprednostnené organizácie pôsobiace v regiónoch s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti a najpočetnejšou skupinou obyvateľstva, ktoré spĺňa podmienky nároku na dávky v hmotnej núdzi.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné volať na bezplatné telefónne číslo 0800/222 222 alebo si vyhľadať bližšie informácie na www.minv.sk.

 ts MV SR, ilustr. foto tasr

Pozri tiež

V meste pod Urpínom sa o podporu uchádza šesť projektov zameraných na zlepšenie života 

Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program Komunitné granty s podnázvom 80 000 eur pre komunity, kde to žije. V meste …

Jeden komentár

  1. Slavka

    Dobry deň. Je aktualny komentar o rekreačnych pobytoch na rok 2018 ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *