Stanovisko klubu Srdcom Bystričania: Štyri dôvody prečo žiadali prehodnotiť zámer mesta investovať 3 milióny eur bez súťaže

Na včerajšom mimoriadnom zastupiteľstve diskutovali poslanci mestského zastupiteľstva o zámere mesta Banská Bystrica rekonštruovať verejné osvetlenie.

Poslanecký klub Srdcom Bystričania má štyri dôvody, prečo žiada od mesta, aby prehodnotilo zámer investovať 3 milióny eur do verejného osvetlenia. Informoval o tom Martin Turčan, predseda poslaneckého klubu Srdcom Bystričania.

Tému verejného osvetlenia v meste pod Urpínom otvorili už začiatkom roka 2020. O to sa v meste dlhé roky stará firma PROGRES HL, ktorá mestu podala správu o stave verejného osvetlenia. Podľa Turčana téma verejného osvetlenia nebola ďalej riešená, ani rozpočet mesta na rok 2020 a následne jeho zmeny, neobsahovali žiadnu položku na opravu, len bežnú údržbu a servis.

„Náhly zámer mesta investovať v priebehu roka 2020 sumu 1,9 mil. eur a v roku 2021 sumu 1,1 mil. eur do opráv verejného osvetlenia v našom meste nás teda prekvapil. Bol predstavený pár dní pred včerajším zasadnutím mimoriadneho zastupiteľstva a dopravná komisia, pod ktorej gesciu táto oblasť spadá, o tomto materiály nerokovala. Uznesenie, teda stanovisko mala prijať len hlasovaním mailovou formou tzv. per rollam. Považujeme za nevhodné, aby tak vážnu investíciu v hodnote 3 mil. eur odsúhlasovala komisia bez diskusie a týmto spôsobom,“

uviedol predseda poslaneckého klubu.

V mailovom hlasovaní sa sedem členov dopravnej komisie zdržalo hlasovania, nakoľko nepovažovali materiál za zmyslupne spracovaný, alebo nemali dostatok informácií, štyria boli za. Ako tvrdí Turčan, materiál teda finálne nebol odporučený odbornou komisiou. Deň pred mimoriadnym zastupiteľstvom ho prerokovala finančná komisia, ktorá ale podľa neho technické veci tohto zámeru vôbec nemala preberať, ale mala posúdiť ekonomický aspekt.

„Chýbajúca odborná debata je prvý dôvod, ktorým sme včera argumentovali,“

tvrdí Turčan.

Druhým dôvodom je stav verejných financií

V budúcom roku mesto plánuje hospodáriť s deficitom 6 miliónov eur a v roku 2023 3 milióny eur.

„Spolu teda ide o schodok 9 mil. eur, čo je objem financií, ktorý skutočne zaráža a šokuje. Pre porovnanie, zvýšené dane mesta na rok 2021 z nehnuteľností, proti ktorým náš klub Srdcom Bystričania bojoval, má do pokladne mesta ročne priniesť navyše 2,5 mil. eur. To pre predstavu, čo znamená mínus 9 miliónov v hospodárení nášho mesta pre nastávajúce dva roky,“

ozrejmil Turčan a dodal, že v tomto schodku ešte nie sú zarátané náklady, ktoré si bude uplatňovať prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici. Autobusy a trolejbusy totiž počas korona karantény jazdili, ale prázdne, rovnako fungovala plaváreň a aj zimný štadión.

„Je to pochopiteľné, že to tak bolo, ale tie náklady niekto pokryť musí a bude to mesto. Koľko to bude nikto zatiaľ nevie, ale treba s tým rátať a budú to veľké sumy. Obstarávanie na prevádzku MHD v meste podľa prvých informácií ukazuje, že autobusová a trolejbusová doprava nás bude stáť o 5 mil. eur ročne viac , ako v roku minulom. Do tohto marazmu verejných financií, kedy ekonomické oddelenie mesta ráta s najhoršími rokmi, aké tu za posledné obdobie boli,  prichádza návrh na minutie 3 mil. eur na opravu verejného osvetlenia bez diskusie a narýchlo,“

dopĺňa.

Zdroje na opravu verejného osvetlenia majú pochádzať zo štátneho preklenovacieho úveru, kvôli výpadku príjmov v sume 1,9 mil. eur, a na 1,1 mil. eur si má mesto zobrať komerčný úver.

„Stav verejných financií a vízia nasledujúcich ťažkých rokov je argument číslo dva, prečo sme žiadali prehodnotenie tohto zámeru a navrhovali sme veľmi opatrné hospodárenie, bez spochybňovania nutnosti v čase riešiť verejné osvetlenie v Banskej Bystrici,“

 vysvetľuje.

Poslanecký klub kritizuje aj formu zadania zákazky

„Tretí vážny argument, ktorý som predniesol v diskusii bol, že tento zámer navrhlo vedenie mesta realizovať formou priameho zadania celej 3 mil. eurovej zákazky priamo, bez verejného obstarávania. Podľa výkladu mesta to zmluva medzi mestom a firmou spravujúcou osvetlenie umožňuje, no nezabezpečí  zdravú hospodársku súťaž na túto veľkú zákazku. Je všeobecne známe, že verejné obstarávania prinášajú úsporu v cene diela niekedy 10, niekedy 20 a viac percent. Pri sume tejto zákazky to môže byť teda 300 až 600 tisíc eur a to je skutočne suma, ktorá by mohla napríklad znamenať viac zrekonštruovaných ulíc s verejným osvetlením, alebo realizáciu iných zámerov z nášho programu, na ktorý sme nezískali podporu a financie, lebo neboli,“

objasňuje a zároveň dodáva, že nazvať stav verejného osvetlenia za havarijný a riešiť jeho opravu narýchlo, nepovažuje za správne rozhodnutie.

„O tom, v akom stave osvetlenie je, vieme na meste minimálne 10 rokov.  Ak je teda stav havarijný a neodkladný ani počas krízového hospodárskeho obdobia, pýtam sa, prečo rozpočet na rok 2020, mimochodom historicky najvyšší, aký kedy mesto malo, neobsahoval ani jednu položku na rekonštrukciu? Myslím si, že je teda vhodnejšie pomenovať stav verejného osvetlenia ako zanedbaný,“

doplnil.

Poslanecký klub tento návrh podľa Turčana nepodporil aj preto, lebo spôsob predloženého rozpočtu je bez technickej špecifikácie (viď fotografie).

„To je náš štvrtý dôvod, toto je niečo, čo nebudeme podporovať. Na záver dodám ako vnímame pojem havarijný stav. Podľa nášho klubu je to stav ako napríklad odtrhnutá strecha z budovy školy po búrke, kde nemôže byť odklad realizácie,“

uzatvára Turčan.

Martin Turčan, ilustračné foto pixabay

Pozri tiež

Medzinárodné krňačkové preteky –  5. ročník o Veľkú cenu Jasnej

Dňa 24. februára 2024 sa uskutoční už 5. ročník o Veľkú cenu Jasnej v medzinárodných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *