Študenti Technickej univerzity vo Zvolene navrhli nové stojiská nádob komunálneho odpadu

Návrh dizajnérsko-krajinno-architektonického a vegetačného konceptu riešenia vzhľadu prekrytia stojísk nádob komunálneho odpadu vo Zvoleneje výsledkom aktívnej spolupráce medzi mestskou samosprávou a študentmi Technickej univerzity vo Zvolene.

Ešte v marci tohto roku podpísali rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil a primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka spolu so svojím tímom zmluvu, ktorej účelom bol práve návrh novéhoriešenia prekrytia stojísk nádob komunálneho odpadu v meste Zvolen. Výnimočnou v tomto prípade bola skutočnosť, že uvedený návrh vznikal ako výstup študentskej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bola práve TUZVO.

Do súťaže sa mohli prihlásiť študentské tímy zložené zo študentov študijného programu Dizajn nábytku a interiéru Drevárskej fakulty a študentov študijného programu Ochrana a využívanie krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky. Odbornými garantmi projektu za TUZVO boli Elena Farkašová z Katedry dizajnu nábytku a interiéru a Juraj Modranský a Dušan Daniš z Katedry plánovania a tvorby krajiny.

Súťaž vyhodnotila odborná porota zložená zo zástupcov mesta Zvolen a obidvoch fakúlt, pričom výsledky súťaže boli vyhlásené začiatkom apríla za účasti primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku a prorektorky Technickej univerzity vo Zvolene Danice Kačíkovej. Do súťaže sa zapojilo trinásť študentov z Katedry dizajnu nábytku a interiéru a štyria študenti z Katedry plánovania a tvorby krajiny, ktorí pracovali v zmiešaných medziodborových tímoch. Na prvom mieste sa umiestnila autorská dvojica Andrea Kaščáková a Peter Ondrík, na druhom mieste Teodor Szabó a na treťom mieste autorská dvojica Nikola Stančeková a Peter Ondrík.

Tento zaujímavý projekt stelesnil pozitívny príklad spolupráce medzi TUZVO a mestom Zvolen, ktorá je založená aj na využívaní tvorivého potenciálu a inovatívneho prístupu našich študentov. Práve oni budú mať možnosť vidieť uplatnenie svojich študentských diel priamo v praxi, čím zároveň budú aktívne participovať na správe vecí verejných. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako zatraktívniť štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Samozrejme, víťazom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
Ján Lichý

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *