Svetový deň zdravia – „Moje zdravie, moje právo“

Od roku 1950 si každoročne 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou pri príležitosti vzniku tejto zdravotníckej organizácie v roku 1948.

Tohtoročnou témou Svetového deň zdravia je „Moje zdravie, moje právo“. Ústrednou myšlienkou je presadzovať právo všetkých ľudí vo svete na rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti, vzdelaniu a informáciám, pitnej a hygienicky nezávadnej vode, k základným potravinám, kvalitnému bývaniu, slušnému a  bezpečnému pracovnému a životnému prostrediu.

Povinnosť starať sa o zdravie obyvateľstva je nielen na strane štátu, ale za zdravie je zodpovedný aj jednotlivec svojim životným štýlom, ktorý najviac ovplyvňuje celkový zdravotný stav.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje dňa 16.4.2024 v priestoroch nákupného centra EUROPA SC v Banskej Bystrici v čase od 11.00 do 18.00 hod. „Deň zdravia“, v rámci ktorého ponúka preventívne vyšetrenia a poradenstvo pre širokú verejnosť zamerané na vyhľadávanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich rozvoj kardiovaskulárnych a metabolických ochorení:

  • odber krvi z prsta na zistenie hladiny glykémie a celkového cholesterolu,
  • meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky,
  • analýzu zloženia tela: BMI, % telesného tuku, %kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu,
  • meranie krvného tlaku a pulzu,
  • meranie úsilného výdychu spirometrom,
  • stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom, otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerschtrömovho dotazníka a odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia,
  • individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o zdravotno-výchovných aktivitách ako aj o bezplatnom vyšetrení v poradni zdravia nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 048/4367 424, 422, 421 alebo e-mailom na: poradna.zdravia@vzbb.sk.

Dáša Kaliská

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *