UŠI K DUŠI SPÚŠŤAJÚ OPÄŤ

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB opäť spúšťajú dobrovoľnícky program Uši k duši.  Ide o telefonickú linku pre všetkých ľudí, ktorí sa dlhodobým trvaním pandémie cítia byť osamelí.

Program Uši k duši nadväzuje na úspešnú pilotnú verziu, ktorá bola zrealizovaná počas prvej vlny pandémie. Do programu sa vtedy zapojilo viacero klientov z radov seniorov, rodičov s malými deťmi, ktorí potrebovali povzbudiť, ďalej ľudí zdravotne znevýhodnení, ktorí ostali bez sociálneho kontaktu, ale aj osamelí mladí ľudia. Na druhej strane linky boli dobrovoľníci a dobrovoľníčky z radov študentov.

„Vnímame, že dlhodobé pretrvávajúce pôsobenie pandémie koronavírusu začína mať negatívne dôsledky u rôznorodej skupiny obyvateľstva. Nová skúsenosť, ktorá nás zastihla nepripravených, trvá už takmer rok a mnohým chýba akýkoľvek sociálny kontakt či pestrosť vzťahov. Chaos naokolo vytvára stres, ktorý trvá už príliš dlho a izolácia prináša negatívne naladenie.“

vysvetľuje opodstatnenie takejto linky koordinátorka programu Veronika Kosková.

Uši k duši pokračuje vo svojej myšlienke byť linkou akejsi „bútľavej vŕby“, na ktorej vás vypočujú vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky. V rozhovoroch sa môžete porozprávať o tom,  čo vás ťaží či teší a robí vám radosť. Nejde o odborné poradenstvo, ani o informačnú linku o koronavíruse, ale o krátke pravidelné telefonické hovory, ktoré majú osamelých ľudí povzbudiť. Tiež im dávajú priestor na porozprávanie sa o bežných radostiach a starostiach, na vyrozprávanie sa z pocitov ,ktoré zažívajú, či možnosť pozitívne sa naladiť a zvládať túto náročnú situáciu.

„Centrum dobrovoľníctva, n.o. a Katedra sociálnej práce PF UMB spoločne vypracovali metodiku. Dobrovoľníkmi na linke budú tentokrát študenti odboru sociálnej práce, ktorí si zároveň takto budú môcť uskutočniť prax, ktorú pre protiepidemické opatrenia nemôžu vykonávať v zariadeniach. Samozrejme, všetci študenti prejdú vstupným školením a počas pôsobenia v programe budú mať k dispozícii svojich tútorov a možnosť pravidelnej supervízie

dodáva Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá zastrešuje nový program na Pedagogickej fakulte UMB a školí dobrovoľníkov na túto činnosť.

Linka funguje tak, že sa osamelý človek alebo napr. aj jeho príbuzní skontaktujú s Centrom dobrovoľníctva. Po prvom rozhovore sa ujasnia očakávania a predstaví sa celý systém fungovania linky. Následne sa v krátkej dobe ozve osamelému človeku dobrovoľník alebo dobrovoľníčka – akási spriaznená duša. Počas trvania programu si volajú pravidelne raz do týždňa po dobu 20-30 minút. Je zabezpečené, že vždy volá ten istý dobrovoľník či dobrovoľníčka tomu istému klientovi. Zotrvanie v programe je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek ukončiť. Pre klientov je bezplatné.

„Spočiatku som neverila, že to bude také príjemné. Dobre mi to padlo, s niekým sa porozprávať. Splnilo to moje očakávania nad mieru. Odporučila by som to všetkým, hlavne starším, ktorí sa boja, neveria a sú uzavretí. Určite to treba skúsiť a nebáť sa“

– vyznáva sa klientka programu Uši k duši.

Ak poznáte vo svojom okolí osamelých ľudí (napr. izolovaných seniorov, zaneprázdnených rodičov, vyčerpaných zamestnaných ľudí, mladých ľudí, ktorí pociťujú samotu, zdravotne znevýhodnených, alebo kohokoľvek) alebo aj vy potrebujete spriaznenú dušu, neváhajte kontaktovať Centrum dobrovoľníctva, n. o. na telefónnom čísle 0908411917 alebo emailom na info@centrumdobrovolnictva.sk.

TS Centra dobrovoľníctva, n. o., Veronika Kosková

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *