Už 5. ročník autorskej literárnej súťaže Banskobystrické Pierko 2022

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila už piaty ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom: Banskobystrické Pierko 2022.
Našim hlavným zámerom je nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení súťaže pracovať a rozvíjať ich literárny talent (napr. prácou v detskom literárnom klube v knižnici pod vedením skúsených lektorov a pod.).
Súťaž bude prebiehať od 1. apríla do 10. mája 2022.

Žiak si môže vybrať jednu literárnu kategóriu: poéziu alebo prózu, (max. rozsah práce 3 strany, formát A 4 ) a po napísaní svoju tvorbu poslať mailom na adresu: manazer@vkmk.sk.

Prácu žiaka môže zaslať aj rodič, či pedagóg.
Prácu treba označiť: meno žiaka, trieda, škola a uviesť aj pedagóga.
Podrobnosti o podmienkach sú uvedené na priloženom ponukovom liste.
Privítali by sme propagáciu tejto súťaže medzi pedagógmi (SJaL) a žiakmi vašej školy, za čo vopred ďakujeme.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 8. júna 2022 vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča.

Na vyhodnotenie dostanete pozvánku, kde bude upresnené miesto konania vyhodnotenia.
Veríme, že organizácia súťaže má zmysel, o čom svedčí aj vysoký počet zapojených žiakov v uplynulých ročníkoch súťaže.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Soňa Šóky

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *