V Banskobystrickom kraji sa cez národný projekt Praktik vzdelalo viac ako 200 pracovníkov s mládežou

Zástupcovia organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bilancovali v utorok výsledky národného projektu Praktik v Banskobystrickom kraji.

Národný projekt Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa napríklad v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v pobytových táboroch. Vďaka projektu sa zdokonalili tiež v motivácii, komunikácii a v bezpečnosti pri zabezpečovaní podujatí pre deti a mládež. Novozískané vedomosti si mohli vyskúšať aj v praxi, a to pri realizácii pobytových táborov Zaži-to. Na podporu zážitkových aktivít v oblasti environmentálnej výchovy detí a mládeže bolo v Banskobystrickom kraji zamerané vzdelávanie na tému „Envirozážitok“. Počas troch rokov sa do neho v našom kraji zapojilo 209 pracovníkov s mládežou a 499 detí a mladých ľudí.

Súčasťou projektu Praktik bolo aj vytvorenie Tematických centier mládeže vo všetkých krajských mestách (okrem Bratislavy). Tie počas trvania projektu poskytovali poradenstvo o aktuálnych projektoch a grantových programoch pre mladých ľudí, informovali o aktuálnych výzvach v oblasti mládežníckej politiky na úrovni kraja. Zároveň boli aj partnermi pre samosprávu, mládežnícke organizácie a iné inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti.

„Do Národného projektu Praktik som sa zapojil nielen kvôli svojmu profesionálnemu rastu a osvojeniu si inovatívnych metód, ktoré využijem v práci s mládežou, ale najmä preto, že ma oslovila myšlienka zapojiť deti a mládež do environmentálnej výchovy cez neformálne zážitkové učenie. Oceňujem, že som na tábor Zaži-to mohol zobrať deti, s ktorými pracujem a ktoré si to finančne nemôžu dovoliť,“ uviedol jeden z účastníkov projektu Marek Berky, asistent sociálneho pracovníka v Zariadení núdzového a dočasného bývania Kotva v Banskej Bystrici.

Projekt realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a počas jeho trvania bolo zrealizovaných celkom 155 trojfázových vzdelávaní, ktoré absolvovalo 1 269 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou a uskutočnilo sa 77 podujatí, do ktorých bolo zapojených 3 252 detí a mladých ľudí. Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur.

(pef)

Pozri tiež

CELOŠTÁTNE KOLÁ PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ UZAVRELA BIOLÓGIA

Celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórie E bolo dvadsiatym a zároveň posledným celoštátnym kolom v tomto školskom roku. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *