V nedeľu zapálime prvú sviečku na adventnom venci

Štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov – advent sa pre veriacich Rímskokatolíckej, Evanjelickej či Reformovanej kresťanskej a iných cirkví začína prvou adventnou nedeľou, ktorá tento raz pripadá na 29. novembra.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. V tomto období veriaci myslia nielen na tajomstvo vtelenia, na historickú udalosť narodenia Ježiša pred vyše 2000 rokmi, keď Boh poslal na svet svojho Syna, ktorý mal priniesť ľuďom spásu, ale pripomínajú si aj očakávanie druhého, konečného príchodu Krista. V tomto čase veriaci častejšie prijímajú sviatosti, stretávajú sa pri modlitbách, viac myslia na tých, čo potrebujú pomoc, na ľudí v núdzi, na starých, chorých a opustených. Vo farnostiach či cirkevných zboroch sa konajú charitatívne podujatia, stretnutia pre deti a seniorov. V mnohých kostoloch v tomto čase realizujú adventné koncerty a iné duchovné či kultúrne podujatia.

Advent rozhodne nemá byť len časom nákupnej horúčky a zhonu, ale najmä časom stíšenia a modlitieb.

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty, zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých, ktoré sa v minulosti začínali pred svitaním. Pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Názov roráty pochádza zo známej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super…“ („Rosu dajte nebesia zhora…“).

Symbolom tohto obdobia je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú sviecu budú kresťania zapaľovať v kostoloch či domácnostiach túto nedeľu. Sviečky na adventnom venci bývajú najčastejšie tmavomodré alebo fialové, aj chrámové rúcho je v advente fialové.

V Gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatkov Narodenia Pána, nazývané aj Filipovka, začalo už 15. novembra. Pre veriacich Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, sa 40-dňové obdobie pôstu a duchovnej prípravy na slávenie narodenia Ježiša Krista začína v sobotu 28. novembra a trvá do 7. januára.

Pozri tiež

Kresťania prechádzajú do druhej časti adventu, slávia tretiu adventnú nedeľu

Kresťania v nedeľu slávia tretiu adventnú nedeľu, čím sa dostávajú do druhej polovice obdobia duchovnej prípravy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *