Voda je život, pripomína nový ročník súťaže SAŽP Zelený svet

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa nazývame zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Súťaž umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet už 27 rokov sprostredkováva myšlienky detí svetu dospelých. To, že prírodu môžeme oslavovať aj farbami, dokazujú deti svojimi výtvarnými prácami, maľbami, kresbami a grafikami. Od roku 1996, kedy súťaž vznikla, bolo do Zeleného sveta zaslaných viac ako 80 tisíc výtvarných a digitálnych prác detí zo Slovenska a z ďalších krajín sveta.

Dar, foto: Šimon Lakatoš
Kvapka-nádeje,foto:Terézia Bačová

Aktuálny ročník súťaže sa zameriava na hospodárenie s vodou a poukazuje na to, čo sa stane, ak voda v krajine chýba. Príkladom je posledné sucho na Slovensku. Na základe meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu nepretržité obdobie sucha trvalo od septembra 2021 až do augusta 2022. Deficit zrážok sa prejavil nielen vysychaním riek a potokov, ale aj pôdy a podzemných zdrojov vody. Nedostatok vody bol v letnom období taký alarmujúci, že vysychali studne a do niektorých obcí museli pitnú vodu dovážať cisternami. Na mnohých miestach bol vydaný zákaz polievania záhrad a trávnikov alebo napúšťania bazénov. Viacero samospráv kvôli suchu prestalo kosiť verejnú zeleň. Dôvodom vzniku takýchto extrémov v podmienkach Slovenska je zmena klímy a nevhodné hospodárenie s vodou. V dôsledku vysokých teplôt a nedostatku zrážok je potreba zavlažovania obrovských poľnohospodárskych plôch stále väčšia a nákladnejšia. Vodu si častokrát nevážime a berieme ju ako samozrejmosť, pritom však nie je lacná a nie je ani nevyčerpateľným zdrojom.

Umelecké stvárnenie témy „Voda je život“ bude pre deti, žiakov a študentov nepochybne výzva. Svoje práce odrážajúce aktuálnu tému môžu zaregistrovať v predpísanom formáte do dvoch súťažných kategórií: 1.Výtvarná a digitálna forma, 2. Literárna tvorba. Propozície súťaže Zelený svet sú zverejnené na webovej stránke https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/.

Súťažné práce je potrebné poslať najneskôr do 28. apríla 2023 na adresu organizátora súťaže. Najlepšie diela v jednotlivých súťažných kategóriách budú ocenené hodnotnými vecnými cenami. Kvalitu a výnimočnosť prác bude posudzovať hodnotiaca komisia tvorená odborníkmi z umeleckej oblasti. Vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien je plánované na máj 2023.

SAŽP, Michaela Pšenáková , Elizabeth Galová

Pozri tiež

Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

Od počiatkov priemyselnej éry budujeme siete a zariadenia, ktoré nám dodávajú energiu spaľovaním fosílnych palív. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *