„Zručnosti pre život“

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici /SPOSA BB/ od septembra spúšťa nový projekt podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia z grantového programu Budúcnosť aj s autizmom, pod názvom „ZRUČNOSTI PRE ŽIVOT“.

Projekt sa skladá z dvoch častí : 

  • Prvá časť bude – praktická. Deťom a mladým s autizmom , pomôžu lektorky získať zručnosti pre bežný život, ako sú príprava jedla , varenie , pečenie, pranie, žehlenie, starostlivosť o domácnosť, upratovanie. Súčasťou bude aj nácvik stolovania, príprava a pomoc pri pohostení. Spoločná práca, pracovná rehabilitácia a socializácia.
  • Druhá časť je podporná – terapie. Z dlhodobej praxe sme vybrali dve, z ktorých máme najlepšie výsledky a posuny u osôb s autizmom.

Canisterapia – pomôže pri ďalšej forme učenia, kde motivátorom budú psí terapeuti a pomôžu mladým s autizmom v rozvoji kognitívnych schopností a zlepšovaní jemnej motoriky.

Muzikoterapia – umožní osobám s autizmom odbúrať stres a napätie, neverbálne komunikujúcim pomôže pri nácviku imitácie hlások a tónov. Terapia bude vedená psychológom, prostredníctvom špeciálnych hudobných nástrojov a intuitívnej komunikácie.

Projekt bude prebiehať pravidelne ako voľnočasová aktivita v poobedných hodinách dva krát týždenne. Praktická časť v pondelok a vo štvrtok. Terapie budú prebiehať v utorok.

S ohľadom na heterogenitu účastníkov, budú vytvorené dve skupiny. Deti mladšie a starší s autizmom.

Aké vzdelávacie ciele projekt bude sledovať?

Osamostatnenie sa v bežných zručnostiach v miere schopností každého mladistvého. Možnosť existencie aj bez neustáleho dohľadu rodiča. Schopnosť pracovať vo dvojici s poverenou osobou a naučiť ich zmysluplne využívať čas po škole, pobyte v DSS.

V prípade záujmu vás pozývame v piatok 4.9.2020 o 14,00 hodine do LP SPOSA BB na Hornej ulici 67, 3.poschodie /vchod do budovy od ČSOB/, na informatívne stretnutie s lektorkami, ktoré budú súčasťou projektu a chceli by sa stretnúť s rodičmi a deťmi, prípadne mladými s autizmom .

Na stretnutí sa dohodneme aj na ďalších podmienkach a presnom načasovaní.

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť na email sposabb@gmail.com, alebo telefónnom čísle 0911 360 641.

SPOSA BB, M.Helexová

Pozri tiež

POCHOD MODROU BANSKOU BYSTRICOU

V utorok 2. apríla sa o 19:00 hod. v rámci dňa povedomia o autizme uskutoční  sviečkový pochod …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *