ZŠ v Slovenskej Ľupči sa zapojila do projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“

ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči sa zapojila do projektu: „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Obecným podnikom lesov v Slovenskej Ľupči sme zrealizovali spoločný projekt pod názvom: „Využitím obnoviteľných prírodných zdrojov zvyšovať povedomie žiakov, zamestnancov školy a širokej verejnosti o zmierňovaní a prispôsobení sa zmene klímy.“

Naša škola je od školského roku 2011/2012 zapojená do programu Zelená škola, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu, prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a aj celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t. j. pomáhajú znížiť negatívny vplyv školy na životné prostredie. My sme na tieto myšlienky nadviazali, pretože si uvedomujeme celosvetovú potrebu ochrany prírody. Vytvorili sme projekt, ktorý bol odbornou komisiou vyhodnotený ako úspešný a na jeho realizáciu sme získali dotáciu v sume 44 400 eur.

 

Za pomoci partnerov sme vytvorili tematické výchovno-vyučovacie plány a viedli našich žiakov šiesteho ročníka v rámci predmetu Environmentálna výchova ku kompetenciám uvedomelého využívania prírodných zdrojov a tým k zmierňovaniu a prispôsobeniu sa zmene klímy. Teoretické poznatky sme demonštrovali na praktických ukážkach vybudovaných v areáli našej školy. Vybudovali sme:

  1. systém zachytávania dažďovej vody, ktorá je využitá na splachovanie WC – demonštrácia úspory pitnej vody,
  2. systém zachytávania dažďovej vody, ktorá je využitá na polievanie vertikálnej záhrady na budove 1. stupňa ZŠ – úspora pitnej vody a zásob podzemnej vody,
  3. dažďovú záhradu – demonštrácia udržateľného hospodárenia s vodou v dôsledku klimatických zmien,
  4. solárne svietidlá v areáli školy – demonštrácia využitia slnečnej energie – úspora energií,
  5. veternú turbínu –  demonštrácia veternej energie – úspora energií.

Na záverečnú informačnú aktivitu sme pozvali aj deti s pani učiteľkami z okolitých málotriednych škôl – ZŠ s MŠ Lučatín a ZŠ s MŠ Podkonice. Úvodné slovo a otvorenie konferencie zahájil pán riaditeľ ZŠ Sama Cambela PaedDr. René Kováčik MBA, ktorý informoval žiakov o projekte. Spoločný partner v projekte – konateľ OPL Ing. Miloslav Urban oboznámil o problematike, ako les môže zmierňovať dopady klímy priamo v našom okolí. Jednotlivé ukážky úspory energií si pripravili žiaci 6. ročníka pod vedením svojich učiteliek a garantiek projektu. Počas dopoludnia stráveného na čerstvom vzduchu sa naši hostia mnoho nového naučili, uskutočnili zaujímavé pokusy a  spoločne sa zabavili.

Našou snahou bolo viesť žiakov k vedomostiam, ale najmä k zručnostiam úspory pitnej vody, podzemných vôd, energií a pod. a to využitím prírodných zdrojov – dažďovej vody, slnečnej a veternej energie. Aby nielen pochopili, ale aj si uvedomili vlastnú spotrebu vody, energií… a naučili sa ju šetriť. Veríme, že každý návštevník odchádzal z podujatia nielen s úsmevom ale aj so spokojnosťou v srdiečku, že môže spraviť niečo nielen pre seba ale aj pre planétu.

Jana Krížová, foto : ZŠ Slovenská Ľupča

Pozri tiež

Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *