RÚVZ v Banskej Bystrici oslavuje 75. výročie vzniku

V nedeľu 9. septembra uplynie 75 rokov, čo vtedajšia slovenská vláda svojím nariadením zriadila v Banskej Bystrici pobočku Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu pre mikrobiológiu.

Zároveň je to pamätný deň i pre pobočku pre mikrobiológiu v Prešove, pobočku pre balneológiu a klimatológiu v Piešťanoch a pobočku pre skúmanie potravín v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli zriadené tým istým vládnym nariadením. Dnes o tom  informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.

„Pripomíname si 75. výročie vzniku našej organizácie. Po rozpade Československa zákonom z 11. mája 1939 o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave bola vytvorená inštitúcia, čo mala na starosti vtedajšiu organizáciu a výkon verejného zdravotníctva – Štátny zdravotne–sociálny ústav v Bratislave, ktorý je predchodcom dnešného Úradu verejného zdravotníctva SR a 11. mája 2019 bude dňom 80. výročia založenia inštitucionálneho verejného zdravotníctva na Slovensku,“

priblížil riaditeľ RÚVZ v Banskej Bystrici Cyril Klement.

Podľa neho úspešná história RÚVZ sa začala písať v pamätných dňoch SNP, kedy nadporučík v zálohe lekár Dionýz Blaškovič na základe rozhodnutia povstaleckého velenia a zdravotníckej služby zriadil pre potreby armády diagnostickú stanicu v priestoroch bývalej kaplnky v starom nemocničnom areáli. Stal sa tak prvým vedúcim predstaviteľom verejného zdravotníctva v meste pod Urpínom.

Ako zdôraznil Klement, verejné zdravotníctvo v minulosti netrpelo prílišnou pozornosťou a ústretovosťou vládnych a politických garnitúr, ale v prípadoch mimoriadnych udalostí boli doň vkladané veľké očakávania.

„Verejné zdravotníctvo sa osvedčilo ako pevná súčasť zdravotníckeho systému Slovenskej republiky akceptovaného doma i v zahraničí,“ dodal.

Zdroj a foto: tasr

Pozri tiež

Do Týždňa mozgu sa zapája aj banskobystrický RÚVZ 

Do medzinárodnej akcie Týždeň mozgu, ktorý sa koná od 12. do 18. marca, sa zapojí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *