Žiacka chodecká liga je produktom myšlienok a práce rodiny Benčíkovcov v prepojení na množstvo odborníkov v práci s deťmi a mládeže z rôznych škôl a športových klubov Slovenskej republiky, ale i rodičov talentovaných detí. Veľkou posilou bol vstup ŠK BCF Dukla Banská Bystrica do tohto projektu i do práce s atletickou chôdzou s deťmi a mládežou. Na snímke otec myšlienky, Juraj Benčík, tentoraz v úlohe športového komentátora.

Skvelé výkony, krásny výsledok práce s deťmi a mládežou, zaujímavý a poučný príbeh z atletickej chôdze!

Ak sa patrí v súvislosti so súčasnou atletickou chôdzou v Slovenskej republike niečo vyzdvihnúť a pochváliť, tak je to účinkovanie žiackej a mládežníckej reprezentácie. Tak z pohľadu medzinárodných súťaží ako i domácej tréningovej a súťažnej prezentácie. Ten, kto bol toho roku svedkom I. a II. kola XIII. ročníka Žiackej chodeckej ligy sa o tom tiež mohol presvedčiť.

Krásny školský atletický areál voňajúci ešte novotou, uprostred sídliska Radvaň v Banskej Bystrici, medzi bytovými jednotkami, na ktorý doliehalo v I. kole spomenutej súťaže jesenné slniečko spoza majestátneho Urpína zažil nádherné súboje žiačok a žiakov za bohatej účasti pretekárov i zúčastnených škôl zásluhou atletickej chôdze.

Dňa 21. novembra to isté zopakovali účastníci a pretekári II. kola tohoročnej Žiackej chodeckej ligy v priestranstvách Športovej haly Strednej športovej školy v Banskej Bystrici. Výsledky v jednotlivých kategóriách z oboch kôl sú známe, nakoniec sú k dispozícii na webovej stránke Slovenského atletického zväzu.

Keďže som bol publicisticky prítomný už na prvých ročníkoch tohto podujatia, keď ma predsedníčka ŠK BCF Dukla pani Erika Karová požiadala o publicistické priblíženie môjho videnia tejto súťaže aj pre printové médium Priekopník, moja maličkosť sa pre zmenu rozhodla  priblížiť prácu s deťmi a mládežou v atletickej chôdzi Slovenskej republiky aj pre čitateľov Slovenského rozhľadu a už tradične aj pre www.sportlandia.sk.

Koncom tohto mesiaca, presnejšie 30. januára 2020 sa blíži už III. kolo Žiackej chodeckej ligy. Dňa 25. januára budú v Bratislave dorastenecké majstrovstvá SR a tak možno smelo napísať, že atletické publicistické kolbište súčasnej slovenskej mládežníckej a detskej chôdze je pestré od začiatku roka. V rámci celoslovenských aktivít má na východe republiky, v jej strede i na západe tvorivý potenciál zásluhou viacerých klubov, ale tento chodecký progres je zároveň náročný na aj na publicistické hodnotenie i prístupy. Odhliadnuc od stupňa funkcie, dokonca i vedeckého titulu, skloňujú v práci s deťmi a mládežou zaangažovaní v kluboch podstatu tvorby nárastu kvality atletickej chôdze.

Objektívne žurnalistické pohľady pre verejnosť práve zastávanie akejkoľvek funkcie či vlastníctvo a dosiahnutie akéhokoľvek vedeckého titulu nemusia byť vždy zárukou kvalitnej a hlavne validnej informovanosti o práci s mládežou, organizačne dlhodobo zodpovedne pripravovanej a robenej v praxi, motivačne z hľadiska rešpektovania známych zásad hodnotnej a potrebnej, systémovej, detskými srdiečkami za podpory rodičov žiadanej a dokonca vyspelým svetom atletickej chôdze obdivovanej.

Osobne som sa na tieto témy z pohľadu praxe nie raz rozprával s významnými trénerskými i publicistickými osobnosťami atletickej chôdze z rôznych končín sveta. A preto by som mohol uvádzať aj ďalšie, z pohľadu súperenia so svetom i sebou samým, dôležité smerníky v práci s talentovanými deťmi a prístupmi iných k nim.

Keď som sa posadil k počítaču, aby som čitateľom spomínaných portálov sprístupnil svoje pohľady a myšlienky na túto skvelú súťaž, zdôrazňujem, stále mám na mysli produkty Žiackej chodeckej ligy, jej históriu a prínosy pre talentované deti, slovenskú atletiku, pre odpočty kvality dlhodobej trénerskej či metodickej práce, ale i práce publicistickej. Rusnákovci v Košiciach, skvelý rozbeh atletickej chôdze v Revúcej, krásne výsledky aj na medzinárodnej scéne zásluhou pretekárov ŠK Športového gymnázia v Nitre, či atletického klubu v Dubnici nad Váhom, alebo aj v dedinke Bojničky či meste Martin, najviac isto v ŠK BCF Dukla Banská Bystrica v nadväznosti na spoluprácu s Vojenským športovým centrom Dukla sú dostatočnou výzvou dávať svetu odpočet našej, slovenskej kvality zo slovenských atletických klubov, teda zdola k funkcionárskym výšinám.

Nedávno to v našom krátkom stručnom osobnom rozhovore vysoko ocenil aj prezident Slovenského atletického zväzu, bývalý skvelý reprezentant SR v atletickej chôdzi, Peter Korčok. Bol sa osobne pozrieť vo večerných hodinách v atletickej hale Strednej športovej školy Banská Bystrica, v ktorej trénovalo vyše 100 atletických a futbalových ratolestí. Hovorili sme aj o naliehavej potrebe účelných a kvalitných športovísk pre deti a mládež aj v tomto meste, ale aj o pripravovanom EYOFe.

Pred očami sa mi, neviem prečo, vynoril aj po tomto krátkom rozhovore titulok a vzápätí aj podstata článku v inom písanom slovenskom médiu z pera Joe Borbélyho, s ktorým som sa ešte pred rokmi zoznámil v Košiciach, keď tam prišiel so slávnym Pelém a vtedy aj ďalšou veľkou hviezdou zo svetového futbalu Romáriom, ktorý bol nadpísaný titulkom: Rodrygo, nový zlatý chlapec. Real Madrid spravil z talentu boháča.

Čo by sa asi stalo, ak by som nadpísal svoje myšlienky titulkom :

Benčíkovci ponúkajú veľké bohatstvo svojho srdiečka tým najmenším za malé peniaze!? Atletická chôdza opantala ich životy! Je to reč ich srdiečok!

Hneď dodávam. Titulky nie sú mojim výmyslom. Pošepli mi ich svetoví znalci atletickej chôdze a viaceré udalosti zo slovenskej atletickej scény. Aj spomenuté ukončené prvé dve kolá už XIII. ročníka Žiackej chodeckej ligy. Možno aj preto, lebo som sledoval ako sa všestranne pripravujú deti pre tento šport na III. kolo spomenutej súťaže.

Ale ešte sa vrátim k obsahu článku Joe Borbélyho, generálneho manažéra Brasil Masters v spojení s futbalom. Ten v danom článku citoval okrem iného aj to, čo povedal slávny Pelé mladej hviezde súčasného futbalu Rodrygovi. Citujem práve Rodryga:

„ Pelé je futbalovým bohom a jeho slová sú pre mňa veľkou výzvou, uznaním aj inšpiráciou. Keď som ho stretol prvý raz osobne, celý som sa triasol od dojatia a týždeň som nemohol spať. Trvalo mi nejaký čas, kým som spracoval v sebe tento výnimočný zážitok. Rodrygo, ty si šťastlivec, povedal som si, o takomto momente márne snívajú milióny ľudí po celom svete.“

Viem, atletická chôdza nie je futbalom. Ale mi sme v nej zo Slovenska pre svetovú chôdzu mali a stále máme veľké talenty i veľké a vzácne osobnosti. Všímame si ich na svetových či Európskych podujatiach dostatočne a starostlivo z pozícií, trebárs, tých vysokých trénerských či funkcionárskych? V iných krajinách tomu tak je. Dokonca v podaktorých aj na tú svetovú atletickú chôdzu sa chodia s obdivom pozerať tisícky divákov. Potvrdia to iste okrem iných aj naši olympijskí víťazi Matej Tóth či Jožko Pribilinec. Isto aj Pavol Blažek a ďalší. Mám na mysli tých veľkých, slávnych, ktorých si váži celý svet.

Prezident SAZ Peter Korčok, Patrik Nemčok, Daniel Kováč, Tomáš Mencel, Matej Tóth

Osobne som sa na túto tému, o ktorej píšem, mohol rozprávať aj počas MS v japonskej Osake s vtedy ministrom športu mexickej vlády, olympijským víťazom z Los Angeles v atletickej chôdzi Raulom Gonzálesom či inokedy napríklad aj s Kastytisom Pavilonisom, dnes takmer 75 ročným živým pamätníkom svetovej atletickej chôdze z Litvy takmer pri každom našom osobnom stretnutí.

Obaja mi na otázky dotýkajúce sa chýrneho chodeckého trénerského mága atletickej chôdze, skvelého Jerzyho Hauslebera, rodáka z Vilna a jeho postojov k práci s talentovanými deťmi okrem iného zdôraznili:

„ Načo ti bude už nežijúci Hausleber, načri a váž si, diskutuj, pýtaj sa, komunikuj vo svetovej atletickej chôdzi s o nič nie menej ceneným Jurajom Benčíkom. Ten tiež priniesol veľké hodnoty pre obdiv a úspechy či bohatstvo svetovej atletickej chôdze, športu, ba života na tejto planéte vôbec. Píš o tom pri každej možnej príležitosti.“

Nuž píšem a uvažujem. Ako dokázal motivovať mnohých. Dokonca sa nebál pridať k zaujímavému projektu v tomto uvažovaní už spomínanej pani Eriky Karovej, ktorá presvedčila svojho manžela a jeho blízkych spolupracovníkov, aby sa pridali k rodine tých, ktorí milujú šport detí a robia ho s radosťou, zodpovednosťou a úctou na kvalitnej úrovni tak, že také aktivity budú systémovo podporovať aj finančne.

Aj preto Žiacka chodecká liga už dnes vysiela vzácne talenty do atletického sveta mladých. A ak mám napísať niečo pozitívne v spojení so Žiackou chodeckou ligou, Slovensko síce nepredalo Realu Madrid futbalového Rodryga, lebo ho nemá. Má však vďaka Žiackej chodeckej lige talentované deti v desiatkach škôl v mnohých regiónoch Slovenska. Má talentovaných chodcov, napríklad juniorov Daniela Kováča, Ľubomíra Kubiša či mladších Patrika Nemčoka, Jakuba Bátovského, ale i ďalších. Dokonca v minulom roku najúspešnejší pretekár roka Slovenskej republiky v atletickej chôdzi Miroslav Úradník, rodák z Hriňovej, je produktom Žiackej chodeckej ligy! Náhodné? Sotva!

Patrik Nemčok (Dudinská 50-tka)

Neveríte? Príďte sa raz pozrieť napríklad už na najbližšie, možno práve III. kolo Žiackej chodeckej ligy akú vysokú športovo – spoločenskú kvalitu má toto na naše pomery nevšedné podujatie... Dovtedy skúste rozmieňať na drobné ponúknuté ívery prostredníctvom napísaného k môjmu chápaniu a vnímaniu veľkosti a prínosov Žiackej chodeckej ligy. Z mojich pohľadov a náčrtov požiadaviek na kvalitu práce s talentom, ktoré často chýbajú napríklad aj špičkovým funkcionárom. Ešte ich zatiaľ menovať verejne nebudem. Dotýka sa to nielen atletickej chôdze, ale aj samotného slovenského futbalu v kontexte toho svetového.

Tvrdíte, že futbal nemožno s atletikou zrovnávať? Záleží na uhle pohľadu. Dvoch olympijských víťazov v jednej športovej disciplíne atletiky nemá každá krajina sveta.

Nemá ich mnoho krajín sveta. Ani Hausleberovcov či Benčíkovcov, ktorí svojou prácou rozvíjali talent svojich zverencov cestou až na samotný Olymp.

Pomáhali im pri tom iní schopní a kvalitní ľudia. Hodnotní odbornosťou i úprimnosťou svojich ľudských srdiečok. Tak ako to pri futbale robievali a robia aj dnes slávni Brazílčania. Preto tých najtalentovanejších žiada veľký futbalový svet. Aj Pribilinca žiadali desaťtisíce divákov po jeho slávnom víťazstve na svoje ramená v Mexiku, keď tam pred desaťročiami vyhral jedny veľké chodecké preteky. Ale to je už iný príbeh, iná odysea.

Jozef Mazár, foto: archív ŠK BCF DUKLA BB

Pozri tiež

Veľkonočná pisanka – súťaž o NAJ kraslicu

„Kraslica je zdobené slepačie, kačacie, husacie alebo iné vajce, ktoré patrí k symbolom Veľkej noci“. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *