Slávnostné oceňovanie „Hasiči Hasičom 2017“

V piatok 19. januára 2018 sa v kultúrnom dome v obci Jesenské uskutočnil už 5. ročník podujatia s názvom „Hasiči Hasičom“, ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.

Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku ochrany pred požiarmi, sa zúčastnil starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, poslanec NR SR a primátor mesta Hnúšťa Michal Bagačka, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako aj riaditelia krajských riaditeľstiev HaZZ, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja, predsedovia územných výborov DPO SR Banskobystrického kraja a ďalší hostia.

V kategórii zásahová činnosť jednotlivca boli udelené dve ocenenia – profesionálnemu a dobrovoľnému hasičovi. Peter Korytiak z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote si ocenenie vyslúžil za záchranu života pri požiari rodinného domu. Menovaný počas zásahu dohľadal a vyniesol z horiaceho domu staršiu pani, ktorá sa nachádzala na poschodí. Celý priestor bol v značnom štádiu zadymenia, pani bola dezorientovaná a sama bez pomoci by sa už von nedostala. Hoci Peter Korytiak patrí medzi mladých príslušníkov, svojou odvahou a obetavosťou pri záchrane života ukázal, že je záchranárom na pravom mieste a miesto v Hasičskom a záchrannom zbore mu právom patrí. Druhé ocenenie si vyslúžil Vojtech Rézmüves, ktorý je členom Dobrovoľného hasičského zboru v Ožďanoch. V spomínanej obci došlo k dopravnej nehode autobusu, ktorého vodič počas jazdy pravdepodobne dostal infarkt a zišiel z cesty. Vojtech Rézmüves sa nachádzal na mieste nehody a okamžite sa snažil cestujúcich aj vodiča dostať z autobusu von. Následne podával vodičovi prvú pomoc až do príchodu hasičov a záchranárov. Bohužiaľ aj napriek vytrvalej snahe Vojtecha Rézmüvesa a všetkých záchranných zložiek sa život vodiča autobusu zachrániť nepodarilo.

V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo ocenenie udelené dvom kolektívom. Prvým oceneným kolektívom z radov dobrovoľníkov sa stali členovia DHZO Hodruša Hámre – Alžbeta Miháliková, Patrik Klein a Ľubomír Tomka. Dňa 2. septembra 2017 sa menovaní vracali osobným autom zo súťaže Železný hasič. Cestou domov na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom spozorovali požiar osobného motorového vozidla, ktorý sa im aj za pomoci ostatných vodičov podarilo uhasiť. Zároveň pomohli posádke, ktorú upokojovali až do príchodu jednotky HaZZ.

V tej istej kategórii získala ocenenie hasičská stanica v Krupine a hasičská stanica v Pliešovciach, menovite npor. Martin Poništ, por. Branislav Straka, ppráp. Martin Vician a príslušníci z hasičskej stanice v Krupine, npor. Ing. Jozef Hucák a npor. Filip Celleng.  Dňa 11. júla 2017 sa menovaní príslušníci ponáhľali k osobe zavalenej traktorom. Po príchode na miesto udalosti zistili, že zranený má zakliesnenú nohu medzi kabínou traktora a kmeňmi stromov. Keď sa ani napriek enormnej snahe po viacerých pokusoch nepodarilo traktor nadvihnúť pomocou vzduchových vankúšov, veliteľ zásahu nariadil rozpílenie konštrukcie kabíny, vďaka čomu sa podarilo osobu spod traktora vytiahnuť. Zraneného potom previezli štvorkolkou k čakajúcemu vrtuľníku a odovzdali do rúk lekárom. Bol to veľmi náročný zásah v ťažkom horskom teréne a trval takmer 7 hodín.

Okrem zásahovej činnosti boli udelené ocenenia za preventívno-výchovne pôsobenie, a to Dušanovi Stierankovi – dlhoročnému členovi DHZ v Rimavskom Brezove. Dlhé roky sa angažuje hlavne pri výchove a práci s deťmi a mládežou. Členom DPO SR je už 30 rokov. V obci sa podieľa na príprave rôznych akcií, spoluorganizuje tiež pohárové súťaže.
Ocenenie za preventívno-výchovné pôsobenie kolektívu získala zdravotnícka hliadka DHZO Hrušov – menovite Cecília Bendíková a Anna Brlošová. Obidve dámy sú aktívne členky DHZO a obetavo pristupujú k práci v oblasti preventívno – výchovného pôsobenia aj v súčinnosti s inými hasičskými organizáciami v okrese a v celom kraji. Sú neustále nápomocné pri organizovaní rôznych hasičských súťaží a spolupracujú pri zabezpečovaní zdravotníckeho dozoru pri spoločenských a vzdelávacích aktivitách hasičov. V prípade potreby účinne zasahujú a pomáhajú pri zraneniach a zdravotných problémov obyvateľov v obci a tiež vypomáhajú pri výjazdoch DHZO Hrušov.

Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ a členovia DPO SR v roku 2017. V tejto kategórií boli ocenenia udelené npor. Ondrejovi Hudákovi, veliteľovi družstva na hasičskej stanici v Revúcej, ktorý dosiahol viacero vynikajúcich športových úspechov. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí 1. miesto v mŕtvom ťahu na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji v Prahe, 1. miesto v mŕtvom ťahu a 2. miesto v silovom trojboji, mŕtvom ťahu a tlaku na lavičke na Majstrovstvách sveta v Moskve, 1. miesto v silovom trojboji na Svetovom pohári v Lučenci a 1. miesto na svetovom pohári v tlaku na lavičke v Prahe. Ocenenie bolo udelené tiež npor. Róbertovi Tužinskému z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene za 2. miesto na TFA Slovensko, npráp. Ing. Eduardovi Fedorcovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene za 8. miesto na TFA v Rakúsku, Dobrovoľnému hasičskému zboru Technickej univerzity vo Zvolene za najlepšie umiestnenie kolektívu v histórii medzinárodnej súťaže – 3. miesto v štafetách na Akademických majstrovstvách TFA v Ostrave, Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Budča za 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v hasičskom športe v Trnave, Družstvu dorastencov z Poltára za 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v hasičskom športe v Trnave, Okresnému riaditeľstvu HaZZ v Žiari nad Hronom za 1. miesto na 14. ročníku súťaže o putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov – záchranárov v Humennom.

Ocenenie za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi získala Kornélia Nosáľová, ktorá v organizácii DPO SR pracovala  26 rokov a od roku 1990 sa aktívne angažuje v Združení miest a obcí Gemera a Malohontu a už viac ako 25 rokov zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Aj vďaka nej sa v mestách a obciach v okrese Rimavská Sobota venuje vysoká pozornosť úlohám na úseku ochrany pred požiarmi a dobrovoľným hasičským zborom.

Poslednou oceňovanou kategóriou bolo osobitné ocenenie za dlhodobú spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom na území Banskobystrického kraja, ktoré bolo udelené prof. Ing. Antonovi Osvaldovi, CSc. Anton Osvald výrazným spôsobom  prispel  k rozvoju spolupráce medzi DPO SR a HaZZ v Banskobystrickom kraji a ako prvý vedúci katedry Požiarnej ochrany na TU vo Zvolene sa významnou mierou podieľal na vzniku vysokoškolského štúdia na úseku ochrany pred požiarmi v Banskobystrickom kraji. Podieľal sa na riešení mnohých výskumných a grantových úloh v oblasti protipožiarnej ochrany materiálov. Z uvedenej problematiky vypracoval učebné texty, monografie, stovky odborných a vedeckých článkov. Za záslužnú prácu bol ocenený aj „Cenou ministerstva školstva SR“.

Na konci celého podujatia bola odovzdaná putovná sekera ako symbol tohto spoločného podujatia profesionálnych a dobrovoľných hasičov primátorovi mesta Poltár Pavlovi Gavalcovi. Práve v tomto meste sa budúci rok uskutoční už 6. ročník podujatia „Hasiči Hasičom“ za rok 2018.

TS: Erik Piater, foto: Krajské riaditeľstvo HaZZ BB

 

Pozri tiež

Výjazdy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji v súvislosti s búrkovou činnosťou a poveternostnou situáciou

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji zasahovali v čase od 28. 7. 2019 6,00 hod. do …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *