Sloboda tlače nie je samozrejmosť

Kde sa končí sloboda tlače, tam sa končí demokracia.

Sloboda tlače nie je niečo, čo majú médiá a občania automaticky dané, je to hodnota, ktorú si treba vážiť, neustále za ňu bojovať. To je niečo, čo si pripomíname vždy 3. mája pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače. Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru – UNESCO. Valné zhromaždenie OSN o ďalšie dva roky schválilo tento dátum ako deň, keď sa majú pripomínať základné princípy slobody tlače.

Čo robí tlač slobodnou alebo neslobodnou? Aký zmysel má sloboda tlače? Sloboda tlače (médií) je označením požiadavky na čo najdôslednejšie, podľa možnosti zákonom garantované oddelenie médií od štátu. Historicky ako prvý predniesol túto ideu John Milton v Anglicku vo svojom spise Aeropagitica z roku 1644. Obhajoval v ňom právo na nelicencované vydávanie tlačovín. S novinárstvom sa spája aj dôležitý patent Jozefa II. z 11. júna 1781, ktorým bola vyhlásená takmer úplná sloboda tlače – hlavná to podmienka slobodného vedeckého bádania. Išlo o jednu z významných občianskych slobôd. Po vydaní tohto patentu sa začalo vydávať oveľa viacej literatúry, vedeckých spisov, brožúr, ale aj novín a časopisov. Súviselo to zo snahou vlády postaviť novinárstvo do osvietenecko-absolutistickej ideológie.

Do nového, devätnásteho storočia vstupujú Slováci za takýchto okolností bez jediných vlastných novín, alebo časopisu. Sloboda tlače býva často stotožňovaná so slobodou prejavu, v skutočnosti sa jedna od druhej podstatne líši. Zatiaľ čo pod slobodou tlače sa chápe nezávislosť inštitúcie od vládnej kontroly, slobodou prejavu sa rozumie sloboda písania a hovorenia fyzických osôb. Žurnalistika v zmysle získavania správ, ich úpravy alebo rozširovania permanentne mení svoju tvár.

Sloboda tlače sa vlani zhoršila na celom svete, nenávisť voči novinárom panuje predovšetkým v Európe a Spojených štátoch. Rebríček hodnotiaci slobodu médií v 180 krajinách sveta v roku 2018 zverejnili Reportéri bez hraníc v stredu 25. apríla. Slovensko si v ňom oproti predošlým rebríčkom z rokov 2016 a 2017 pohoršilo. Ak sme vlani boli na 17. mieste a predvlani na 12. mieste, tak v aktuálnom rebríčku sme v slobode tlače na 27. pozícii. Reportéri bez hraníc poukázali aj na situáciu vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska. RTVS, ktorý sa v posledných rokoch stal symbolom novinárskej integrity, je taktiež v ohrození. K nepriateľskej atmosfére voči novinárom na Slovensku prispieva každá tlačová konferencia, na ktorej politik označuje médiá ako nepriateľov národa. A za posledné roky sa na Slovensku takéto verbálne útoky verejných činiteľov na novinárov zintenzívnili.

Základné princípy slobody tlače, hodnotiť jej úroveň, brániť médiá pred útokmi na ich nezávislosť, v neposlednom rade spomenúť si aj na novinárov, ktorí prišli o život pri plnení si svojich povinností – to umožňuje Svetový deň slobody tlače. Tento deň podľa OSN sa má osobitne týkať bezpečnosti novinárov, odstraňovania beztrestnosti za zločiny spáchané proti slobode tlače, ďalej bezpečnosti a otvorenosti internetu ako podmienky pre bezpečnosť na počítačovej sieti. Udeľuje sa tiež Svetová cena slobody tlače UNESCO, ktorú založili v roku 1997 členovia Výkonného výboru UNESCO. Je udeľovaná každý rok osobe, inštitúcii alebo organizácii, ktorá významnou mierou prispela k obrane alebo podpore slobody tlače kdekoľvek na svete, najmä ak sa osoba či subjekt dostali za svoju prácu do ohrozenia.

er

 

Pozri tiež

SAD ZVOLEN kreatívne vyobrazila zlepšovanie situácie

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. dáva v Banskej Bystrici do pohybu autobus zobrazujúci detské rúško, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *