Slovenské ne/náročné poznávanie: podujatie k 75. výročiu SNP v Záhrade

Záhrada sa pripája k oslavám 75. výročia Slovenského národného povstania podujatím, ktorého cieľom je pripomenúť si odkaz tejto významnej historickej udalosti pre ľudí 21. storočia bez okázalých prejavov militarizmu a šovinizmu.

29. august 1944 je v našej histórii zapísaný ako deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré bolo do dvoch mesiacov potlačené. Organizátori podujatia v Záhrade vnímajú význam SNP ako dejinnú jazvu, o ktorej sa nedá premýšľať len ako o jednej resp. „jednodňovej” historickej udalosti. Skladá sa totiž z niekoľkých udalostí, momentov, kľúčových rozhodnutí a z toho plynúcich dôsledkov; týka sa jednotlivcov i kolektívov.

Účastníci SNP sa rozhodli bojovať za slobodu a demokratické princípy, ktoré popieral vtedajší fašistický slovenský štát. Organizátori spomienkového podujatia s úctou vzhliadajú ku všetkým odvážnym, ktorí v tom čase pochopili, čo je správne urobiť a nasadzovali za tieto hodnoty najviac, čo mali – svoje vlastné životy. Odvaha, ktorú mali účastníci SNP pred 75-timi rokmi, môže byť zároveň zdrojom inšpirácie pri ochrane demokratických princípov v súčasnej spoločnosti.

Organizátori týmto podujatím vysielajú signál o tom, že okázalá vojenská prehliadka, ktorá sa koná v tento deň v Banskej Bystrici, nie je tým najvhodnejším spôsobom pripomínania si odkazov našich predkov. Ako každý rok, kultúrne centrum Záhrada preto spolu s viacerými mimovládnymi organizáciami, ako aj s 21 signatármi pod výzvou mestu Banská Bystrica, ponúka v 21. storočí rôzne iné tváre SNP v rámci viacžánrového kultúrneho programu.

Počas dňa od 12:00 budú mať možnosť návštevníci vzhliadnuť výstavu umiestnenú v záhradnom parku, a tiež vypočuť si literárny a dokumentárny program „Slobodného slovenského vysielača“ s názvom RadioArt od autora Martina Bízika, študenta Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo vysielanom programe si budete môcť vypočuť novinárske zápisky priameho účastníka povstania, banskobystrického rodáka Petra Karvaša (vnuk známeho maliara Dominika Skuteckého), ako aj ďalších pamätníkov. Peter Karvaš pracoval počas SNP v Slobodnom slovenskom vysielači.

Hlavný program začne v podvečer o 19:00 diskusiou s názvom „SNP ako téma a súčasť našej prítomnosti“ s hosťami Marekom Syrným – historik, novinárkou Soňou Gyarfášovou, ktorá sa venuje zbieraniu osobných príbehov pamätníkov z obdobia vojny a totalitných režimov, a Verou Lackovou – mladou režisérkou, ktorá pripravuje film o životnom príbehu jej prastarého otca, rómskeho partizána Jána Lacka. Autobiografické pátranie Very Lackovej prináša príbehy ľudí, ktorí sa napriek svojmu etnickému pôvodu spoločne dokázali spojiť proti zlu.

Moderátor Rado Sloboda sa bude v diskusii s hosťami zhovárať o SNP ako o udalosti, resp. sérii udalostí s odkazom, o rôznych historických a literárnych naratívoch, zneužívaní a „privlastňovaní” SNP ako niečoho, čo malo prekryť fašistickú minulosť a vinu (parafrázajúc spisovateľa Petra Karvaša), o glorifikácii a mýtizácii SNP, a najmä o jeho hodnote pre dnešok.

Osobitosťou tohtoročného podujatia k 75. výročiu SNP v Záhrade je tiež pozvanie súčasných básnikov v žánri slam poetry, aby priniesli svoje „malé súkromné povstanie“ vo forme prednesu angažovaných textov. Ako občania a umelci sa „slameri“ často vyjadrujú k veciam, ktoré túto spoločnosť trápia, nastavujú zrkadlo ľuďom i politikom, či reflektujú témy, ktoré hýbu našim svetom a svetmi iných. Predstavia sa Ellen Makumbirofa– rytmická i vášnivá, smutná i vtipná, šialená i tajomná smršť energie z olomouckej slamovej školy; a Martin Jochym – žilinský rodák a prekliaty básnik, svedomie doby, ktoré sa nehanbí opakovať nevyhnutné veci stále dookola.

Facebook udalosť: https://www.facebook.com/events/796687060726565/

Webstránka: https://zahradacnk.sk/event/snp-slovenske-ne-narocne-poznavanie/

Okrem podujatia v Záhrade sa pri tejto príležitosti koná aj vernisáž Rómovia v odboji v Záhrade Chavivy Reik pri Múzeu SNP o 14:00, ktorú autorsky pripravila Vera Lacková. (https://www.facebook.com/events/359971794952384/)

Podujatia kultúrneho centra Záhrada z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia (www.fpu.sk)

Počas dňa od 12:00 budú mať návštevníci možnosť vypočuť si každú hodinu program rozhlasového vysielania Radioart v autorskej umeleckej realizácii od Martina Bízika a v dramaturgii Milana Zvadu.

  • 18:00 RADIOART ON AIR – vysielanie v éteri
  • 19:00 DISKUSIA: „SNP ako téma a súčasť našej prítomnosti“, Hostia: Marek Syrný, historik; Vera Lacková, režisérka pripravovaného filmu o rómskych partizánoch; Soňa Gyarfášová, novinárka
  • 20:30 SLAM POETRY, RADIOART – rozhlasové vysielanie, Autor: Martin Bízik, študent FVU AU

Slobodný slovenský vysielač sa v roku 1944 stal prostredníkom medzi rodinami a povstalcami, kedy si prostredníctvom kódov predávali odkazy, či sú ešte nažive. Program bol dopĺňaný umeleckými vstupmi, aby dokázal plne nahradiť Slovenský rozhlas z Bratislavy. Po 75. rokoch od povstania bude Radioart prostredníkom medzi minulosťou a súčasnosťou. Tematicky zvolené nahrávky nielen pripomínajú samotné udalosti, ale aj poukazujú na odvahu vzoprieť sa fašistickému režimu, ktorý potláčal ľudské práva, a kedy toto vzoprietie proti systému mohlo pre mnohých znamenať nešťastný osud. Svojou intervenciou v priestoroch Záhrady umožní Radioart občanom dozvedieť sa bližšie informácie a detaily o Slovenskom národnom povstaní, a taktiež svojou formou bude pripomínať samotný Slobodný slovenský vysielač, ktorý vysielal práve z Banskej Bystrice.

„Slovenské národné povstanie bol najdramatickejší, najväčšmi vzrušujúci a povznášajúci zážitok môjho života, na ktorý – ako moji generační druhovia – asi nikdy nezabudnem… Naša účasť na ňom i návraty k nemu ako pismárov boli spontánne a bezo zvyšku úprimné… SNP v nás trvá nielen ako téma a prameň životných postojov, ale aj ako inšpirácia a súčasť našej výchovy, rastu, orientácie.“ –Peter Karvaš (1999)

Keď sa Peter Karvaš v spomienkach vracia k roku 1968, čo predstavovalo takmer štvrťstoročie po SNP, už vtedy existovali hlasy, ktoré sa z fašistickej minulosti nepoučili. Opisuje zážitok o tom, ako jeden „neznámy chlapec na neďalekom bratislavskom predmestí spieval hlboko uprostred mieru a noci krutú fašistickú pieseň z čias slovenského štátu: „rež a rúbaj do krve“… Ten mladý človek v časoch slovenského štátu ešte nebol na svete; tú pieseň ho naučili nedávno; bol opitý a bola tmavá polnoc, no o to nejde. Ide o to, že aj slovenský štát, nie ako blahobytná idyla, nie ako trápny omyl, nie ako miernejšia voliteľná alternatíva, ale ako špecifický, rýdzi útvar a plod fašizmu má svoj presah priamo do dneška i ďalej. Neviem, čím iným by sa mu malo čeliť než historickou zotrvačnosťou povstania: nie ako dômyselného praktického opatrenia, nie ako aktuálneho zaklínadla príležitostných vykladačov dejín, ale ako náplne životov. Nie aby sa niečomu predišlo, ale pretože sa ináč nedá.“ (KARVAŠ, P. Poznámky neslávnostné. In: KRNO, M.; ŠTEVČEK, P. Konfrontácia. Bratislava : Smena, 1968, s. 153-154.)

TS 75. výročie SNP, Milan Zvada, foto ilustr. red.

Pozri tiež

VYSKLADAJ SI NÁMESTIE

Sme veľmi radi, že výchovno-vzdelávacia aktivita „Vyskladaj si námestie“ sa tešila veľkej popularite. Preto prinášame …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *