Banská Bystrica pôjde krok za krokom

V meste pod Urpínom sa chystá v sobotu 4.novembra 2023 netradičné podujatie športovo charitatívneho charakteru, spojeného s vyjadrením vzťahu každého účastníka k Mestu Banská Bystrica. 

Má však hlavne, i charitatívny charakter, v ktorom sa každý účastník bude podieľať na finančnej zbierke pre zdravotne znevýhodnené osoby. Hoci sa jedná o športové, v prvom rade chodecké podujatie, tí účastníci, ktorým viac vyhovuje beh, môžu danú trasu i bežať! Podujatie však nemožno považovať za súťažný pretek, ale iba za spoločný pochod – beh, nesúci v sebe odkaz v transformácii výdaja dobrej energie, smerujúcej v tom ktorom ročníku podujatia k vybraným, zdravotne znevýhodneným. Kým výťažok z predošlých ročníkov putoval pre OZ Svetielko Nádeje,  i ďalším malým bojovníkom, ten z tohtoročného, 3. ročníka, bude venovaný občianskemu združeniu – Spoločnosti na pomoc osobám autizmom SPOSA BB.

Cieľom je pešo – zrýchleným krokom, obísť Banskú Bystricu v jej užšom intraviláne a pokúsiť sa v časovom limite do 3 hodín, prejsť celkom 16 km. Štart i cieľ bude opäť pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Okruh zahŕňa okrem starého mesta aj jeho najväčšie sídliskové časti, ako Majer, Rudlová – Sásová, Podlavice, Fončordu.  Deti si budú môcť prejsť detské trasy 400m v parku pod Pamätníkom SNP a v cieli ich bude čakať odmena. Celé podujatie nesie aj akýsi patriotický kontext, v zmysle: Cez srdce Slovenska, k srdcu človeka!

Podujatia sa aktívne môže zúčastniť ktokoľvek, či už deti detských trás, alebo dospelé osoby bez obmedzenia veku. Výťažok zo štartovného poputuje v plnej výške na podporu zdravotne znevýhodnených ľudí,  ktorí sa podujatia osobne zúčastnia.  Štart hlavnej trasy na 16 km je naplánovaný o 10,00 hod, ktorú by mal odštartovať aj náš olympijskí víťaz Matej Tóth.   Predpokladaný príchod do cieľa je do 14.00 hod. 

Prihlášky: do 28. 10. mailom na krokzakrokombb@gmail.com

Pre rodičov s deťmi, aj tých v kočíku, či vozíčkarov, je pripravená  400 m  trasa v parku pod Pamätníkom SNP.

Symbolický šek na vyzbieranú sumu bude odovzdaný na mieste.  Každý aktívny účastník – štartujúci, ktorý dôjde do cieľa svojej trate, dostane v cieli od organizátora podujatia teplý čas a malú odmenu.  V priebehu podujatia bude sprievodný program tvorivé dielne, atletická škôlka, tombola o pekné ceny.

Keďže sa jedná o charitatívne podujatie, finančne môžu prispieť aj tí, ktorí sa ako priamy účastníci pochodu z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť, ale dobrovoľne chcú prispieť finančnou čiastkou podľa vlastného uváženia. Účastníci podujatia dospelé osoby 10 €, dieťa  10 € na mieste podujatia, alebo vopred, na účet o.z. Pod Krídlami anjelov – hlavného organizátora ČU: SK10 8330 0000 0026 0206 8466. Pri vklade štartovného na účet je treba uviesť aj svoje meno a priezvisko a do poznámky napísať názov aj podujatia:  Banská Bystrica – Krok za krokom.

Viac info: www.bcfduklabb.sk

Prihlasovanie na preteky krokzakrokombb@gmail.com

Ambasátorom podujatia je Miroslav Kapusta. Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie Pod krídlami anjelov spolupráci s Nadáciou Eriky Karovej, športovým klubom BCF Dukla BB

 Pod krídlami anjelov

 

Pozri tiež

Banská Bystrica išla krok za krokom

V meste pod Urpínom sa v sobotu 2. októbra uskutočnil nultý ročník športovo – charitatívneho podujatia …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *