Preteky boli rozdelené do troch súťažných kôl, pričom jednotlivé súťažné tímy dupli do pedálov na trase dlhej 1 km, so štartom v hlavnom depe cyklodrezín, ktoré sídli na námestí v Hronci. Okrem hlavného pretekárskeho programu bol pre návštevníkov pripravený zaujímavý program pozostávajúci zo sprievodných aktivít. Ten vyplnil animačný tím, obľúbené maľovanie na tvár a medvedí maskot. Nechýbali gastropochúťky pripravené miestnym členským stravovacím zariadením – Country House Hronec, ako aj trh s regionálnymi produktami od miestnych výrobcov.

O famóznu atmosféru sa postarala rocková kapela Kabát Revival či ukážky výcviku záchranárskych psov pod vedením odborných záchranárov a kynológov v jednom, čím na podujatie prišlo množstvo návštevníkov z blízkeho okolia.

Vznik podujatia sa viaže s obrovským úspechom, ktorý sa organizátorom podarilo dosiahnuť v roku 2021. Viac o úspechu uviedla výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková: 

„V tomto roku sme získali zo strany štátu, konkrétne z Ministerstva dopravy SR, oprávnenie na prevádzkovanie cyklodrezín. Tento úspech sa nám podaril len vďaka intenzívnej spolupráci s viacerími subjektmi, medzi ktorých patrí prioritne Čiernohronská železnica, n. o., s ktorou spolupracujeme na viacerých projektoch, ktoré sú zo strany návštevníkov viac než žiadané a vyhľadávané“.

Práve Čiernohronská železnica v tento deň slávnostne predstavila verejnosti dlhodobo pripravovaný projekt k Integrovanému systému verejnej dopravy za pomoci Švajčiarskych električiek, ktoré prevádzkovatelia získali v roku 2021. Prostredníctvom nich odprezentovali systém verejnej dopravy, ktorý je vo vyspelom svete už roky bežný a ktorý vzájomne prepája viaceré druhy dopravy a dopravných prostriedkov. V spolupráci a s podporou KOCR – Turizmus Banskobystrického kraja sa tak podarilo Čiernohrosnkú elektrickú železnicu začleniť do systému Integrovanej dopravy Banskobystrického kraja IDS BB, čím zohrala rolu prípojov od autobusov i vlakov z Chvatimechu do Hronca.

Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

REGIÓN HOREHRONIE – OOCR