Ôsmy ročník – Európsky týždeň športu v meste pod Urpínom

Európsky týždeň športu je každoročne v termíne od 23. do 30. septembra súčasťou programu až v 40 krajinách. Aj Banská Bystrica sa pravidelne zapája do iniciatívy Európskej komisie s cieľom podporiť šport a fyzickú aktivitu obyvateľov. Ani tento rok nebude výnimkou a počas najbližšieho týždňa sa Banskobystričania všetkých vekových kategórií môžu tešiť na pestrú ponuku športových aktivít.

Témou tohtoročnej iniciatívy na podporu pohybovej činnosti, športových aktivít a zdravého životného štýlu je heslo Be active (Buď aktívny). To, že šport je významnou súčasťou života v meste pod Urpínom dokazuje fakt, že v roku 2017 sa stala Banská Bystrica Európskym mestom športu a koncom júla tohto roka sa u nás uskutočnilo najväčšie multišportové mládežnícke podujatie – Európsky olympijský festival mládeže.

„Výsledky, ktoré dosahujú jednotlivci a kluby nás zaväzujú k tomu, aby sme šport v Banskej Bystrici naďalej rozvíjali a vytvárali adekvátne prostredie. Som rád, že sa nám za uplynulé obdobie podarilo obnoviť športoviská pre mladých futbalistov, plavcov, ale aj hokejistov či krasokorčuliarov. Zároveň ma teší, Európsky týždeň športu sa stal v našom meste tradičným podujatím, na ktorom sú prídu na svoje malí i veľkí Banskobystričania,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Cvičenie detí na fit loptách, Športujeme pre radosť a zábavu, Pozemný hokej medzi triedami, Detská olympiáda, rôzne futbalové a florbalové turnaje či súťaže vo vybíjanej. Tieto aktivity sú pripravené pre banskobystrických škôlkarov a žiakov základných škôl. Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa do Krytej plavárne na Štiavničkách opäť vracia aj obľúbená Plavecká štafeta.

„Súčasťou Európskeho týždňa športu bude aj chlapčenský Volejbalový turnaj kadetov, ktorý sa uskutoční 24. septembra na zrekonštruovaných antukových kurtoch v mestskom parku, kam všetkých srdečne pozývame. Stredoškoláci zároveň podporia kampaň, akými sú Plážový mix volejbal alebo Športová olympiáda stredných škôl,“

dopĺňa Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Koniec týždňa bude patriť prvému kolu Žiackej chodeckej ligy, ktorej dejiskom bude športový areál Základnej školy s materskou školou Radvanská 1. Celý program nájdete na tomto odkaze. Zmena je vyhradená.

Európsky týždeň športu (23.9. – 30.9.2022)
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2022 si pripomenieme jeho ôsmy ročník. Hlavnou témou kampane ostáva výzva „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Mesto Banská Bystrica podporí európsku kampaň v súčinnosti s partnerskými organizáciami nasledovnými aktivitami:

22.9.2022
• PLÁŽOVÝ MIX VOLEJBAL stredných škôl – volejbalový turnaj žiakov stredných škôl, ktorý sa bude konať na volejbalovom ihrisku Strednej zdravotníckej školy v čase od 08.00h – do 15.00h, organizátor: BBSK, CVČ Junior

23. – 30.9.2022
POHYBOVÉ AKTIVITY banskobystrických škôlkárov – pohybové aktivity pre deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré budú počas Európskeho týždňa športu prebiehať v zapojených materských školách. Malí škôlkári si zacvičia na fit loptách v rámci projektu „Cvičenie detí na fit loptách“ či iných športových súťažiach a aktivitách v rámci projektov ako napríklad „Ahoj škôlka“, „Športujeme pre radosť a zábavu“, „Cvičím hravo, cvičím zdravo“, „Pozemný hokej medzi triedami“ „Detská olympiáda – beh, skok, hod“, „Športové hry na školskom dvore“ a ďalších. Zapojené škôlky: MŠ J. Bakossa, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ 9. mája, MŠ Nová, MŠ Horná, MŠ Jakubská cesta, MŠ Na Starej tehelni, MŠ Tulská, MŠ Magurská, MŠ Radvanská, MŠ Jilemnického, MŠ Odbojárov, MŠ Senická cesta ŠPORTOVÉ AKTIVITY žiakov banskobystrických základných škôl, ktoré budú prebiehať počas hodín telesnej výchovy, či v školských kluboch detí, ako napríklad:

• Skáčeme pre zdravie – súťaž ročníkov a tried v počte naskákaných skokov cez švihadlo
• Štafetový beh, polož loptu a bež, loptička na rakete
• Futbalový turnaj
• Florbalový turnaj
• Turnaj vo vybíjanej dievčat

23.9.2022
• PLAVECKÁ ŠTAFETA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – plavecká súťaž pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a súkromných základných škôl na Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017
Európsky týždeň športu (23.9. – 30.9.2022) území Banskej Bystrice, Krytá plaváreň Štiavničky, 9.00h – 12.00h, organizátor: Mesto Banská Bystrica

24.9.2022
• VOLEJBALOVÝ TURNAJ KADETOV – na zrekonštruovaných volejbalových antukových kurtoch v mestskom parku, za účasti volejbalistov zo Zvolena, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Revúcej a Prievidze ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa ZŠ Spojová )
od 9.00h , organizátor: ŠVK TATRAN Banská Bystrica

29.9.20222
• ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA STREDNÝCH ŠKÔL O POHÁR PREDSEDU
BBSK– športové súťaže v atletike, stolnom tenise a malom futbale na atletickom ihrisku Strednej športovej školy od 8.30h do 16.00h, organizátor: BBSK, CVČ Junior

29.9.2022
• ŠPORTOVÝ DEŇ ZAMESTNANCOV MSÚ A MSP – športová súťaže pre zamestnancov Mestského úradu a Mestskej polície, ktoré sa uskutočnia v BASELINE SPORT ARENA, od 09.00h do 15.00h,organizátor: Mesto Banská Bystrica

29.9.2022
• ŽIACKA CHODECKÁ LIGA – 1. kolo chodeckej súťaže pre žiakov základných škôl, ktorá bude prebiehať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, od 13.45h do 16.00h, organizátor: ŠK BCF DUKLA BB

Zmena programu vyhradená.

Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová, foto: ilustr. red.

Pozri tiež

Seniori sa dozvedia viac o živote architekta svetového mena

V októbri príroda naberá na svojej kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je ako dôchodkový vek, jeseň života, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *